Sắp xếp một hội thảo

Nhiệm vụ của tôi là mang lại thông tin chữa bệnh về kế hoạch trước khi sinh cho càng nhiều người càng tốt. Vì lý do đó tôi muốn cung cấp cho hội thảo của tôi Awakening to Your Life Mục đích, Khám phá kế hoạch cuộc sống của bạn trong thành phố hoặc quốc gia của bạn. Nếu bạn biết ai đó ở thành phố hoặc quốc gia của bạn sản xuất các hội thảo về tâm linh, vui lòng gửi tên, số điện thoại và địa chỉ email của họ cho tôi theo địa chỉ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.. Hoặc, nếu bản thân bạn có thể muốn sản xuất hội thảo, vui lòng viết thư cho tôi theo cùng địa chỉ email đó.


Đoạn phim từ hội thảo của tôi ở Lima, Peru.

Ảnh từ cuộc nói chuyện ở Đức

Một trong những hồi quy nhóm trong thời gian
hội thảo của tôi ở Santiago, Chile