Đóng góp vào Chương trình Đóng góp Sách của Thư viện - nhiều lần $ 20

tặng

Đóng góp vào Chương trình Đóng góp Sách của Thư viện - số lần đóng góp $ 20
Đóng góp
Giá: 20 USDCòn hàng
Tôi nghe từ nhiều người nói, "Tôi đã nghe về công việc của bạn và muốn đọc sách của bạn, nhưng tôi không thể mua được chúng." Có rất nhiều người trong hoàn cảnh như vậy nhiều hơn hầu hết chúng ta nhận ra. Để giải quyết nhu cầu này, tôi đã tạo ra một Chương trình Đóng góp Sách của Thư viện để đặt sách trong các thư viện công cộng, để chữa bệnh thông tin về kế hoạch trước khi sinh trở nên sẵn có cho nhiều người miễn phí.

Chi phí xấp xỉ $ 20 (để in, vận chuyển và kho bãi) để tặng một bộ hai cuốn sách của tôi cho thư viện. Vui lòng xem xét số thư viện mà bạn muốn có sách. 100% số tiền quyên góp của bạn sẽ tham gia Chương trình tặng sách của Thư viện.

Cảm ơn bạn. Sự tử tế của bạn sẽ liên hệ nhiều cuộc sống.