Rob Schwartz

Nếu bạn có những câu hỏi cụ thể về linh hồn, nghiệp, luân hồi, cuộc sống trong quá khứ của bạn, kế hoạch cuộc sống hoặc mục đích của bạn, hoặc bất kỳ vấn đề cá nhân nào, tôi yêu cầu bạn lên lịch một buổi hướng dẫn tinh thần, hồi phục linh hồn hồi quy hoặc giữa hồi quy linh hồn được gọi là cuộc sống giữa hồi quy cuộc sống hoặc LBL). Để lên lịch hoặc tìm hiểu thêm, vui lòng bấm vào đây để liên lạc với chúng tôi
Tên của bạn(*)
Xin vui lòng nhập tên đầy đủ của bạn.

E-mail(*)
Địa chỉ email không hợp lệ.

Thông điệp(*)
Không hợp lệ đầu vào