Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagawaan, mangyaring sumulat rob.schwartz @yoursoulsplan.com

Patakaran sa pag-refund at pagkansela: Lahat ng pangwakas na benta; walang bayad. Kung kinansela mo ng hindi bababa sa limang buong araw bago magsimula ang pagawaan, malugod kang makikilahok sa isa pang online na pagawaan. Para sa mga pagkansela na ginawa mas mababa sa limang buong araw bago magsimula ang pagawaan, hindi mo maililipat ang iyong pagbili sa ibang pagawaan.