Aking Misyon

Ang aking misyon ay upang gawing empowering, healing information tungkol sa pre-birth planning sa pangkalahatan - at ang pagpaplano ng mga hamon sa buhay sa partikular - magagamit sa mas maraming mga tao hangga't maaari. Kailangan ko ang iyong tulong upang matupad ang aking misyon. Kung sa palagay mo ay pinapatnubayan ka, mangyaring hilingin sa iyong mga lokal na aklatan na dalhin ang aking unang aklat, Plano ng Iyong Kaluluwa, at ang aking bagong aklat, Ang Kaloob ng Iyong Kaluluwa. Sa ganitong paraan ay magagamit ang mga ito sa maraming mga tao (kabilang ang maraming mga tao na tunay na hindi kayang bumili ng mga libro) nang libre bilang mapagkukunan ng paggaling. Tulad ng isang maliit na bato na bumagsak sa isang lawa pa, ang simpleng pagkilos na ito ng kabaitan ay magpapalabas sa labas at mahawakan ang maraming buhay.

Gumagawa ako ng mga kopya ng parehong aklat, Plano ng Iyong Kaluluwa at Regalo ng Iyong Kaluluwa, na magagamit para sa donasyon sa mga bilanggo at mga library sa bilangguan. Kung maaari kang makatulong na ayusin ang naturang donasyon, mangyaring sumulat sa akin sa pamamagitan ng Contact form sa web site na ito.

Maraming salamat sa iyo, at maraming pagpapala sa iyo habang nilalakad mo ang iyong espirituwal na landas.