สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการโปรดเขียน rob.schwartz @youroulsplan.com

นโยบายการคืนเงินและการยกเลิก: การขายทั้งหมดขั้นสุดท้าย ไม่มีการคืนเงิน. หากคุณยกเลิกอย่างน้อยห้าวันเต็มก่อนเริ่มเวิร์กชอปคุณสามารถเข้าร่วมเวิร์กชอปออนไลน์อื่นได้ สำหรับการยกเลิกที่ทำน้อยกว่าห้าวันเต็มก่อนเริ่มเวิร์กชอปคุณจะไม่สามารถโอนการซื้อของคุณไปยังเวิร์กชอปอื่นได้