Rob Schwartz

หากคุณมีคำถามเฉพาะเกี่ยวกับจิตวิญญาณกรรมวิญญาณชีวิตที่ผ่านมาแผนชีวิตหรือจุดมุ่งหมายของคุณหรือเรื่องส่วนตัวใด ๆ ฉันขอให้คุณกำหนดช่วงแนะแนวทางจิตวิญญาณการถดถอยของชีวิตในอดีตหรือระหว่างชีวิตการถดถอยจิตวิญญาณ เรียกว่าชีวิตระหว่างการถดถอยชีวิตหรือ LBL) หากต้องการกำหนดเวลาการประชุมหรือเรียนรู้เพิ่มเติมโปรด คลิกที่นี่
ชื่อของคุณ(*)
โปรดพิมพ์ชื่อเต็มของคุณ

E-mail(*)
ที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง

ข้อมูล(*)
การป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง