Användarvillkor

EFTER EN LÄSNING AV DENNA SIDA, OM DU INTE HÄR ATT HÄNDAR PÅ, ELLER KAN INTE FÖRVARNA AV VILLKORNA FÖR ANVÄNDNING ELLER VÅR PRIVACY-POLITIK, VÄNLIGEN AV DENNA WEBBPLATS. ANNAN OM ATT TILLGÅNG OCH ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATSEN godkänner du dessa villkor för användning och vårt POLICY.

Tillgång till och användning av webbplatsen Your Souls Plan, www.YourSoulsPlan.com ("webbplatsen"), drivs av Soulwork LLC ("Företaget" eller "Soulwork"), och deltagande i Workshops sponsrade av sajten, regleras av användningsvillkoren ("Användarvillkor") som anges nedan, samt alla tillämpliga lagar, stadgar, förordningar och förordningar . Genom att komma åt sajten och anmäla dig till workshops via webbplatsen, samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till dessa användarvillkor, använd inte webbplatsen. Varje gång du använder webbplatsen kommer den aktuella versionen av användarvillkoren att gälla. När du använder sajten bör du därför kontrollera datumet för användarvillkoren (som visas högst upp i detta dokument) och granska eventuella ändringar sedan den senaste versionen.

 1. Copyright. Uppgifterna och materialet på webbplatsen och de som finns i dess workshops, inklusive utan begränsning text, grafik, interaktiva funktioner, logotyper, foton, musik, videor, programvara och allt annat hörbart, visuellt eller nedladdningsbart material, samt valet, organisation, samordning, sammanställning (gemensamt, "innehållet") är immateriella rättigheter för Soulwork, dess licensgivare och dess leverantörer. Innehållet är skyddat av upphovsrätt och andra intellektuella lagar och alla äganderättigheter kvarstår hos Soulwork, dess licensgivare eller dess leverantörer, i förekommande fall. Soulwork förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas på och till webbplatsen och innehållet. Varken din tillgång till och användning av webbplatsen eller dessa villkor ger dig någon rätt, titel eller intresse eller licens i eller till något sådant innehåll, och du får inte använda eller tillåta tredje parts användning av sådant innehåll utan uttryckligt skriftligt tillstånd från upphovsrättsägare.
 2. Varumärken. Soulwork och de andra varumärkena som finns på webbplatsen tillhör Soulwork eller dess licensgivare.
 3. Integritetspolicy. Soulwork har åtagit sig att skydda integriteten för användare av webbplatsen. För information om hur information samlas in, används eller avslöjas av Soulwork i samband med din användning av denna webbplats, se vår sekretesspolicy.
 4. abonnenter. Tillgång till vissa delar av webbplatsen kräver att du blir abonnent och samtycker till villkoren i ett slutanvändarlicensavtal.
 5. Inlagor. All kommunikation eller material som du skickar till webbplatsen via elektronisk post eller på annat sätt, och ditt deltagande i webbplatsverkstäder via tele-video eller på annat sätt, exklusive personlig identifierbar information om dig själv, inklusive, men inte begränsat till några frågor, kommentarer, förslag eller liknande kommer att behandlas som icke-konfidentiellt och icke-äganderätt av Soulwork. Genom att dela sådan kommunikation ger du Soulwork automatiskt en royaltyfri, evig, oåterkallelig icke-exklusiv licens för att använda reproducera, modifiera, publicera, redigera, översätta, distribuera, utföra och visa sådant material ensam eller som en del av andra verk i någon form, media eller teknik, nu känd eller nedan utvecklad och för att underlicensiera sådana rättigheter till vem som helst. Allt du sänder eller delar kan användas av Soulwork för alla ändamål, inklusive men inte begränsat till reproduktion, avslöjande, överföring, publicering, sändning och publicering, eller utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter eller tjänster som använder sådan information.
 6. Ansvarsfriskrivning. WEBBPLATSEN SOM LEVERAS "SOM ÄR ÄR" OCH "SOM TILLGÄNGLIG." VI GÖR INGEN GARANTI, ELLER UTTRYCKT ELLER IMPLICERAD, GÄLLANDE OM WEBBPLATSEN ELLER ATT DIN TILLGÄNG TILL ELLER DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER DIN DELTAGANDE IN WORKSHOPS som presenteras av eller genom webbplatsen kommer att vara oöverträffad eller felfritt. SOULWORK, ITS OFFICERS, DIRECTORS, MEDARBETARE, AFFILIATES, AGENTS, LICENSORS, AND LEVERANTÖRER GÖR INGEN REPRESENTATION ELLER GARANTI FÖR NÅGOTT SOM VAR DET FÖR DIG ELLER NÅGON PERSON PÅ NÅGAN VILLKOR PÅ SITEMEN OCH THEX LAG, NÅGON OCH ALLA SÅLIGA REPRESENTATIONER OCH GARANTIER. UTAN BEGRÄNSNING AV ALLMÄNTIGHETEN TILL FÖRETAGET, SOULWORK, ITS OFFICERS, DIREKTORER, MEDARBETARE, AFFILIATER, AGENTER, LICENSORER OCH LEVERANTÖRER ANSVAR FÖR MAKSIMALT UTTRYCKT TILLGÄNGT AV LAG ALLA OCH ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA, ELLER ANSLUTA, ELLER UTGIVNING ) GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER PASSANDE FÖR EN SÄRSKILT SYFTE; (II) GARANTIER MOT INTRESS AV VILLKOR INTELLEKTUELL FASTIGHET ELLER EJENDOMSRÄTTIGHETER; (III) GARANTIER FÖR FÖRSÄLJNINGAR, INTERRUPTIONER, FEL ELLER UTLÄGGNINGAR PÅ WEBBPLATSEN ELLER NÅGON DEL DÄR; (IV) GARANTIER FÖR ÖVERFÖRING ELLER LEVERANDE AV WEBBPLATSEN; (V) GARANTIER FÖR FÖLJANDE ELLER RIKTIGHET AV DATA PÅ WEBBPLATSEN; OCH (VI) ÖVRIGA GARANTIER FÖR PRESTANDA, FÖRETAG ELLER ANDRA HANDLINGAR ELLER UTSLAGANDE AV SOULWORK, ITS OFFENTLIGARE, DIREKTORER, ANSTÄLLARE, AFFILIATER, AGENTER, LICENSORER ELLER LEVERANTÖRER.
 7. Begränsning av ansvar. Under inga omständigheter kommer SOULWORK, dess tjänstemän, direktörer, anställda, anställda, agenter, licensgivare, leverantörer eller någon part som är involverade i att skapa, producera eller leverera denna webbplats vara ansvariga i någon man vad som helst för något annat DIREKta, indirekta, oavsiktliga, konsekventa, speciella ELLER PUNITIVA SKADOR PÅ: (I) DENNA WEBBPLATS, DIN TILLGÄNG, ANVÄNDNING ELLER INABILITET FÖR ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATSEN OCH RELATERADE WORKSHOPS; (II) NÅGONFEL ELLER UTFÖRANDE, FEL, UTLÄGGNING, INTERRUPTION, DEFEKT, FÖRSTÄLLNING AV DRIFT ELLER TRANSMISSION, DATORVIRUS ELLER LINJE ELLER SYSTEMFEL (INKLUDERA TILLVERKANDE RESULTAT, BETALNING AV DET FÖR FÖRETAG ELLER DATA, FÖRETAGSINTERRUPTER OCH FÖRHANDLING AV FEL INFORMATION ELLER NÄKOMHET, FÖRSLAG ELLER Förlust av ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER WORKSHOP TELE-VIDEO); (III) PERSONLIGT SKADA ELLER FASTIGHETSskada, av vilken natur som helst, som resultat från din tillgång till och ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER DELTAGANDE [ATION I NÅGRA RELATERADE VERKSAMHETER, (IV) NÅGRA OCH auktoriserade åtkomst till eller användning av våra säkra servrar och ELLER OCH ALLA PERSONLIGA IDENTIFIERA UPPLYSNINGAR LAGRAS DÄR, (V) ALLA BUGS, VIRUSER, TROJAN-HÄSTER ELLER LIKE, SOM KAN SÄTT TILL ELLER UNDER WEBBPLATSEN ELLER TELE-VIDEO AV NÅGON TREDJE PART.

  SOULWORK förbehåller sig rätten att ändra, ta bort eller avbryta någon del av webbplatsen eller innehållet på webbplatsen eller att skjuta upp eller stoppa ditt användande på något sätt, på något sätt, för någon anledning, utan föregående anmälan, och kommer inte att vara ansvariga NÅGON VÄG FÖR MÖJLIGA KONSEKVENSER AV LIKA FÖRÄNDRINGAR.

  DE TILLGÄNGANDE BEGRÄNSNINGARNA GÄLLER VAD DET ALLMÄNNA ANSVAREN är baserat på kontrakt, tort, nöje strikt ansvar, eller någon annan grundsats, även om SOULWORK, ITS OFFICERS, DIREKTORER, ARBETARE, AFFILIATES, ANNONS ANSVARAR MÖJLIGHET FÖR SÅDA SKADOR.

  Eftersom vissa JURISDIKTIONER LÅTER INTE UTGÅNG ELLER BEGRÄNSNING AV OAVSIKTLIGA ELLER FÖLJANDE SKADOR, SOULWORK'S, ITS OFFICERS ', DIRECTORS', MEDARBETARE ', AFFILIATES', AGENTS ', LICENSORS' AND SUPPLIENT'S PICTIONER FÖRORDNING.

  DU ERKÄNNER SÄRSKILT ATT SOULWORK INTE SKAL ANVÄNDAS FÖR ANVÄNDARANSLAGANDE ELLER DEFAMATORISKA, STOLA ELLER OLIGA UPPFÖRANDE AV ALLA TREDJE PARTER OCH ATT RISKEN FÖR SKADA ELLER SKADA FRÅN DE TILLGÅNGANDE RESTERNA HELT MED DIG.
 8. Onlinebutiker och kampanjer. Ytterligare villkor kan gälla för inköp av varor eller tjänster och för specifika delar eller funktioner på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till tävlingar, konkurrer, inbjudningar eller andra liknande funktioner (var och en en "applikation"), som alla ytterligare villkor och villkor är en del av dessa användarvillkor med denna referens. Du samtycker till att följa sådana tillämpningsvillkor. Om det finns en konflikt mellan dessa användarvillkor och villkoren för applikationen kommer applikationens villkor att kontrollera vad gäller applikationen.
 9. Kommunikation med denna webbplats. Du är förbjuden att publicera eller överföra olagligt, hotande, injurierande, förtalande, obscen, skandalöst, inflammatoriskt, pornografiskt eller vanvittigt material eller något material som kan utgöra eller uppmuntra uppförande som skulle anses vara ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar, eller på annat sätt bryter mot lagen. Soulwork kommer att samarbeta fullt ut, inklusive men inte begränsat till, upprätthålla och avslöja alla överföringar eller kommunikationer som du har haft med webbplatsen, avslöja din identitet eller hjälpa dig att identifiera dig, med tillämplig lag eller förordning, brottsbekämpande myndigheter, domstolsbeslut eller statlig auktoritet.

  All kommunikation eller material som du skickar till webbplatsen via e-post eller delning i en workshop, inklusive all information, frågor, kommentarer, förslag eller liknande är och kommer att behandlas som icke-konfidentiellt och icke-äganderätt. Soulwork kan inte förhindra "skörd" av information från denna webbplats, och du kan komma att kontaktas av Soulwork eller icke närstående tredje parter, via e-post eller på annat sätt inom eller utanför denna webbplats. Allt du skickar kan redigeras av eller på uppdrag av Soulwork, får eller får inte läggas ut på denna webbplats enligt Soulwork ensam behörighet och kan användas av Soulwork eller dess dotterbolag för något syfte, inklusive, men inte begränsat till, reproduktion, avslöjande, överföring, publicering, sändning och postning. Dessutom är Soulwork fritt att använda alla idéer, koncept, kunskap eller tekniker som ingår i all kommunikation som du skickar till webbplatsen eller delar i en verkstad för något syfte, inklusive, men inte begränsat till, att utveckla och marknadsföra produkter som använder sådan information . Om du överför idéer, koncept, material eller annan kommunikation till denna webbplats eller under en workshop, accepterar du att det inte kommer att behandlas som konfidentiellt och kan användas av Soulwork utan kompensation på något sätt, inklusive utan begränsande reproduktion , överföring, publicering, marknadsföring, produktutveckling, etc.

  Även om Soulwork kan tillåta och övervaka eller granska diskussioner, chattar, utlägg, sändningar, anslagstavlor och liknande på sajten och / eller i verkstäderna, är Soulwork inte skyldigt att göra det och påtar sig inget ansvar eller ansvar som härrör från innehåll i sådana meddelanden och inte heller för några fel, ærekräftelser, injurier, förtal, utelämnande, falskhet, obscenitet, pornografi, banning, fara eller felaktigheter som finns i någon information inom sådan kommunikation. Dessutom påtar sig Soulwork inget ansvar eller ansvar för handlingar eller kommunikationer från dig eller någon icke-närstående tredje part inom eller utanför denna webbplats.
 10. Skadeersättning. Du samtycker till att skydda, försvara och hålla oskadligt Soulwork, dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, dotterbolag, agenter, licensgivare, leverantörer, efterträdare, uppdrag och deras tidigare och nuvarande tjänstemän, styrelseledamöter och anställda, representanter och agenter från och mot alla passar anspråk, ansvar eller fortskridande i samband med: (i) alla fordringar som beror på eller uppstår på grund av din överträdelse av dessa användarvillkor eller (ii) din användning av och tillgång till webbplatsen eller ditt deltagande i någon relaterad verkstad.
 11. Uppdrag. Dessa användarvillkor, och alla rättigheter och licenser som beviljas nedan, får inte överföras eller tilldelas av dig, utan kan tilldelas av Soulwork utan begränsningar.
 12. Hela avtalet. Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan parterna som utgör åtkomst till och användning av webbplatsen och / eller deltar i en verkstad kan ändras genom den ensidiga ändringen av Soulwork endast genom att publicera en ändrad version av användarvillkoren på www.yoursoulsplan.com. Om någon bestämmelse i detta avtal strider mot gällande lagar eller om någon bestämmelse anses vara ogiltig, ogiltig eller på annat sätt ineffektiv eller ogiltig av en domstol med behörig jurisdiktion, (i) ska sådan bestämmelse anses vara återspeglad så nära som möjligt parternas ursprungliga avsikter i enlighet med tillämplig lag, och (ii) de återstående villkoren, bestämmelserna, förbunden och begränsningarna i detta avtal ska förbli i full kraft och verkan.
 13. avstående. Inget undantag från brott mot någon bestämmelse i detta avtal ska utgöra ett undantag från föregående, samtidiga eller efterföljande överträdelser av samma eller andra bestämmelser härom, och inget undantag ska vara giltigt om det inte görs skriftligen och undertecknas av en auktoriserad representant för avstå från fest.
 14. Val av lag och forum. Dessa användarvillkor ska regleras och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Ohio, med undantag för lagkonflikter. Varje tvist som uppstår till följd av eller hänför sig till dessa användarvillkor eller din åtkomst eller användning av denna webbplats kommer att omfattas av domstolens exklusiva behörighet belägen i Clinton County, OH, och du överlämnar härmed till sådana domstolars personliga jurisdiktion.