Bëni një donacion në Programin e Donatorëve të Librit të Bibliotekës - shuma prej $ 20

dhuruar

Bëni një donacion për Programin e Donatorëve të Librit të Bibliotekës - shuma e donacioneve të $ 20
Donacionet
Çmimi: 20 USDnë magazinë
Unë dëgjoj nga shumë njerëz që thonë: "Kam dëgjuar për punën tuaj dhe do të doja të lexoja librat, por nuk mund t'i bleja". Ka shumë njerëz në rrethana të tilla se shumica prej nesh e kuptojnë. Për të adresuar këtë nevojë, unë kam krijuar një Program të Donatorëve të Librit të Bibliotekës për të vendosur librat në bibliotekat publike, në mënyrë që informacioni shërues për planifikimin para lindjes të bëhet i lirë për shumë njerëz.

Kostoja kushton përafërsisht $ 20 (për shtypjen, transportimin dhe administrimin e magazinës) për të dhuruar një sërë dy librave të mi në një bibliotekë. Ju lutemi konsideroni numrin e bibliotekave në të cilat dëshironi të keni libra të dërguar. 100% e donacionit tuaj do të shkojë në Programin e Donatorëve të Librit.

Faleminderit. Mirësia jote do të prekë shumë jetë.