Misioni im

Misioni im është që të krijojë informacion më të fuqishëm për planifikimin para lindjes në përgjithësi - dhe planifikimin e sfidave të jetës në veçanti - në dispozicion për sa më shumë njerëz të jetë e mundur. Kam nevojë për ndihmën tuaj për të përmbushur misionin tim. Nëse ndiheni të udhëzuar, ju lutemi kërkoni bibliotekave tuaja lokale që të mbani librin tim të parë, Planin e Shpirtit tuaj dhe librin tim të ri, Dhuratën e Shpirtit Tuaj. Në këtë mënyrë ato bëhen të disponueshme për shumë njerëz (duke përfshirë shumë njerëz që me të vërtetë nuk mund të përballojnë blerjen e librave) falas si burim shërimi. Ashtu si një guralec i rënë në një pellg ende, ky akt i thjeshtë i mirësisë do të ndjellë nga jashtë dhe do të prekë shumë jetë.

Po bëj kopje të të dy librave të mi, Planin e Shpirtit Tuaj dhe Dhuratën e Shpirtit Tuaj, të vlefshëm për dhurimin e të burgosurve dhe bibliotekave të burgut. Nëse mund të ndihmoni për të organizuar një donacion të tillë, ju lutem më shkruani përmes Formularit të Kontaktit në këtë faqe interneti.

Faleminderit dhe shumë bekime për ju, ndërsa ecni në rrugën tuaj shpirtërore.