Pre viac informácií o workshope prosím napíšte rob.schwartz @yoursoulsplan.com

Pravidlá pre vrátenie a zrušenie: Všetky predaje konečné; žiadne refundácie. Ak zrušíte najmenej päť celých dní pred začiatkom workshopu, môžete sa zúčastniť ďalšieho online workshopu. V prípade zrušenia uskutočneného menej ako päť dní pred začiatkom workshopu nebudete môcť svoj nákup preniesť na iný workshop.