Moja misia

Mojou úlohou je posilniť informácie o plánovaní pred narodením vo všeobecnosti - a predovšetkým plánovanie životných problémov - čo najviac ľudí. Potrebujem tvoju pomoc na splnenie mojej misie. Ak sa cítite tak riadený, obráťte sa na miestne knižnice, aby si niesli moju prvú knihu, tvoju dušu a moju novú knihu, tvoj dar duše. Týmto spôsobom sa stávajú k dispozícii mnohým ľuďom (vrátane mnohých ľudí, ktorí si skutočne nemôžu dovoliť kúpiť knihy) zadarmo ako liečivý zdroj. Rovnako ako kamienková klesla do stáleho rybníka, tento jednoduchý čin láskavosti odráža von a dotýka sa mnohých životov.

Robím kópie oboch mojich kníh, vášho duševného plánu a daru vašej duše, ktoré sú k dispozícii na darovanie väzňom a väzniciach. Ak vám môže pomôcť zariadiť takýto dar, napíšte mi prostredníctvom kontaktného formulára na tejto webovej stránke.

Ďakujem vám a mnohým požehnaním vám, keď idete po svojej duchovnej ceste.