Over Rob

Heel lang, en lang voordat ik schreef Je ziel's plan, Ik had vruchteloos gezocht naar de diepere betekenis van mijn leven.

Een persoonlijk keerpunt

In 2003 nam mijn zoektocht een nieuwe en verrassende wending toen ik besloot om een ​​medium te raadplegen. Hoewel ik een sterk geloof in God had, had ik nooit (voor zover ik wist) rechtstreeks het metafysische ervaren. Ik heb mediums onderzocht en iemand geselecteerd met wie ik me op mijn gemak voelde.

Mijn sessie met het medium vond plaats op mei 7, 2003. Ik herinner me de exacte datum omdat mijn leven op die dag veranderde. Ik vertelde het medium heel weinig over mezelf en beschreef mijn omstandigheden alleen in de meest algemene bewoordingen. Ze legde uit dat ieder van ons spirituele gidsen heeft, niet-fysieke wezens waarmee we onze levens plannen voorafgaand aan de incarnatie. Via haar kon ik met de mijne praten. Ze wisten alles over mij - niet alleen wat ik had gedaan, maar ook wat ik had gedacht en gevoeld. Ze noemden bijvoorbeeld een specifiek gebed dat ik vijf jaar eerder tegen God had gezegd. In een bijzonder moeilijke tijd had ik gebeden: "God, ik kan dit niet alleen doen. Stuur alstublieft hulp. "Mijn gidsen vertelden me dat er aanvullende niet-fysieke hulp was geboden. "Je gebed werd verhoord", zeiden ze. Ik was verbluft.

Omdat ik graag het lijden wilde begrijpen dat ik had ervaren, vroeg ik mijn gidsen over de grote uitdagingen die ik had meegemaakt. Ze legden uit dat ik deze uitdagingen voor de geboorte had gepland, niet om te lijden, maar om de groei die daaruit zou voortvloeien. Ik was geschokt door deze informatie. Mijn bewuste geest wist niets van planning vóór de geboorte, maar intuïtief voelde ik de waarheid in hun woorden.

Hoewel ik het op dat moment niet besefte, zorgde mijn sessie met het medium voor een diepgaand spiritueel ontwaken voor mij. Ik zou later begrijpen dat dit ontwaken echt een herinnering was - een herinnering aan wie ik ben als een eeuwige ziel en, meer specifiek, wat ik van plan was te doen op aarde.

Een nieuwe weg afleggen

Ik raakte geobsedeerd door te lezen over spiritualiteit en metafysica. Terwijl ik aan het lezen was, dacht ik vaak aan pre-geboorteplanning. Mijn hele leven lang had ik mijn uitdagingen gezien als niets meer dan zinloos lijden. Als ik had geweten dat ik mijn uitdagingen had gepland, zou ik ze rijkelijk hebben gezien. Die kennis alleen zou mijn lijden enorm hebben verlicht. Als ik ook had geweten waarom ik ze had gepland, had ik bewust de lessen geleerd die ze hadden aangeboden.

Tijdens deze periode van intensieve studie en innerlijke verkenning, ontmoette ik een vrouw die in staat is haar ziel te kanaliseren en die ermee heeft ingestemd om mij met haar ziel te laten praten over planning vóór de geboorte. Ik had geen kennis van channeling en was verbaasd toen ze in trance ging en een ander bewustzijn, een duidelijk gescheiden van het hare, begon door haar heen te spreken. Ik sprak vijftien uur lang met haar ziel in de loop van vijf bijeenkomsten.

Deze gesprekken waren spannend. Ze hebben mijn lezing en studie geverifieerd en aangevuld. Haar ziel vertelde me in detail over haar eigen pre-geboorteplanning: de verschillende uitdagingen die waren besproken en de redenen waarom sommige werden geselecteerd. Hier had ik een directe, specifieke bevestiging van een fenomeen waarvan maar heel weinig mensen op de hoogte waren. Omdat de pijn in mijn leven me extreem gevoelig had gemaakt voor - en intens gemotiveerd om te verlichten - het lijden van anderen, was ik opgewonden door de potentiële genezing die een besef van pre-geboorteregeling mensen kon brengen. Ik wist dat de informatie die ik had ontdekt hun leed kon verlichten en hun uitdagingen kon doordringen met een nieuwe betekenis en doel. Dientengevolge besloot ik om mijn leven te wijden aan het schrijven en spreken over het onderwerp van levensplannen.

De boeken schrijven

In nauwe samenwerking met verschillende mediums en kanalen heb ik nu de plannen voor de geboorte van veel, veel mensen onderzocht. Ik heb geleerd dat de gebeurtenissen in hun leven niet willekeurig of willekeurig zijn, maar veeleer deel uitmaken van een slim bedacht en ingewikkeld plan - een plan dat ze zelf dapper hebben ontworpen. Ik heb ook geleerd dat zielen vaak om verschillende redenen zeer verschillende uitdagingen kiezen. Je kunt daarom de motivaties van je ziel horen in het verhaal van iemand wiens leven, althans aan de oppervlakte, heel anders is dan het jouwe. In Je ziel's plan en Je zielsgeschenk Ik bied je de levensverhalen en plannen voor de geboorte van tweeëntwintig moedige zielen aan.

Deze verhalen spreken, geloof ik, tot ons oprecht, universeel verlangen om te weten. . . waarom?

De grote Indiase avatar Sai Baba, net voordat hij er een kopie van accepteerde Je ziel's plan van mijn vriend, Ted. Ik ben erg dankbaar voor deze wonderbare zegening.