Over Rob

Heel lang, en lang voordat ik schreef Plan Your Soul, Ik had vruchteloos gezocht naar de diepere betekenis van mijn leven.

Een persoonlijk keerpunt

In 2003 nam mijn zoektocht een nieuwe en verrassende wending toen ik besloot om een ​​medium te raadplegen. Hoewel ik een sterk geloof in God had, had ik nooit (voor zover ik wist) rechtstreeks het metafysische ervaren. Ik heb mediums onderzocht en iemand geselecteerd met wie ik me op mijn gemak voelde.

Mijn sessie met het medium vond plaats op 7 mei 2003. Ik herinner me de exacte datum, want op die dag veranderde mijn leven. Ik vertelde het medium heel weinig over mezelf en beschreef mijn omstandigheden alleen in de meest algemene termen. Ze legde uit dat ieder van ons spirituele gidsen heeft, niet-fysieke wezens met wie we ons leven plannen voordat we incarneren. Via haar kon ik met de mijne praten. Ze wisten alles van me - niet alleen wat ik had gedaan, maar ook wat ik had gedacht en gevoeld. Ze verwezen bijvoorbeeld naar een specifiek gebed dat ik zo'n vijf jaar eerder tot God had gezegd. Op een bijzonder moeilijke tijd had ik gebeden: 'God, ik kan dit niet alleen. Stuur alstublieft hulp. " Mijn gidsen vertelden me dat er aanvullende niet-fysieke hulp was geboden. "Uw gebed is verhoord," zeiden ze. Ik was stomverbaasd.

Ik wilde graag het lijden dat ik had meegemaakt begrijpen en vroeg mijn gidsen naar de grote uitdagingen waarmee ik te maken had gehad. Ze legden uit dat ik deze uitdagingen vóór de geboorte had gepland - niet met het doel om te lijden, maar voor de groei die eruit zou voortvloeien. Ik was geschokt door deze informatie. Mijn bewuste geest wist niets van planning vóór de geboorte, maar intuïtief voelde ik de waarheid in hun woorden.

Hoewel ik het toen nog niet besefte, veroorzaakte mijn sessie met het medium een ​​diepgaande spirituele ontwaking voor mij. Ik zou later begrijpen dat dit ontwaken in feite een herinnering was - een herinnering aan wie ik ben als een eeuwige ziel en, meer specifiek, wat ik van plan was om op aarde te doen.

Een nieuwe weg afleggen

Ik raakte geobsedeerd door lezen over spiritualiteit en metafysica. Terwijl ik las, dacht ik vaak aan planning vóór de geboorte. Mijn hele leven heb ik mijn uitdagingen als niets meer gezien dan zinloos lijden. Als ik had geweten dat ik mijn uitdagingen had gepland, zou ik ze rijk van doel hebben gezien. Alleen al die kennis zou mijn lijden enorm hebben verlicht. Als ik ook had geweten waarom ik ze had gepland, had ik bewust kunnen leren van de lessen die ze aanboden.

Tijdens deze periode van intensieve studie en innerlijke verkenning, ontmoette ik een vrouw die in staat is haar ziel te kanaliseren en die ermee heeft ingestemd om mij met haar ziel te laten praten over planning vóór de geboorte. Ik had geen kennis van channeling en was verbaasd toen ze in trance ging en een ander bewustzijn, een duidelijk gescheiden van het hare, begon door haar heen te spreken. Ik sprak vijftien uur lang met haar ziel in de loop van vijf bijeenkomsten.

Deze gesprekken waren spannend. Ze verifieerden en vulden mijn lezing en studie aan. Haar ziel vertelde me in detail over haar eigen planning voor de geboorte: de verschillende uitdagingen die waren besproken en de redenen waarom sommigen werden geselecteerd. Hier had ik een directe, specifieke bevestiging van een fenomeen waarvan maar heel weinig mensen op de hoogte waren. Omdat de pijn in mijn leven me extreem gevoelig had gemaakt voor - en intens gemotiveerd om het lijden van anderen te verlichten -, was ik opgewonden door de potentiële genezing die een besef van planning vóór de geboorte bij mensen zou kunnen brengen. Ik wist dat de informatie die ik had ontdekt, hun lijden kon verlichten en hun uitdagingen met een nieuwe betekenis en doel kon doordringen. Als gevolg daarvan besloot ik mijn leven te wijden aan het schrijven en spreken over het onderwerp levensplannen.

De boeken schrijven

In nauwe samenwerking met verschillende media en kanalen, heb ik nu de plannen voor de geboorte van heel veel mensen verkend. Ik heb geleerd dat de gebeurtenissen in hun leven niet willekeurig of willekeurig zijn, maar eerder deel uitmaken van een verstandig bedacht en ingewikkeld plan - een plan dat ze zelf dapper hebben ontworpen. Ik heb ook geleerd dat zielen om vergelijkbare redenen vaak heel verschillende uitdagingen selecteren. Je kunt daarom de motivaties van je ziel horen in het verhaal van iemand wiens leven, althans aan de oppervlakte, heel anders is dan dat van jou. In Plan Your Soul en Je zielsgeschenk Ik bied je de levensverhalen en plannen voor de geboorte van tweeëntwintig moedige zielen aan.

Deze verhalen spreken, geloof ik, tot ons oprecht, universeel verlangen om te weten. . . waarom?

 

De grote Indiase avatar Sai Baba, net voordat hij er een kopie van accepteerde Je ziel's plan van mijn vriend, Ted. Ik ben erg dankbaar voor deze wonderbare zegening.