Untuk maklumat lebih lanjut mengenai bengkel, sila tulis rob.schwartz @yoursoulsplan.com

Dasar pembayaran balik dan pembatalan: Semua penjualan akhir; tiada bayaran balik. Sekiranya anda membatalkan sekurang-kurangnya lima hari penuh sebelum permulaan bengkel, anda boleh menyertai bengkel dalam talian yang lain. Untuk pembatalan yang dibuat kurang dari lima hari penuh sebelum permulaan bengkel, anda tidak akan dapat memindahkan pembelian anda ke bengkel lain.