Услови на употреба

ПО ЧИТАЕТЕ ОВОЈ СТРАНИЦА, АКО ЗА СЕКОЈ ЗДРАВЈЕ, НЕ СЕ СОГЛАСУВАЈТЕ СО ИЛИ МО ABЕ ДА СЕ ПОСТОИТЕ СО ОВОЈ УСЛОВИ НА УПОТРЕБА ИЛИ НАША ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ, ВЕ МОЛНЕТЕ ИЗВЕСТУВАЈТЕ ОВОЈ СЕТЕ ВЕНО. ДРУГОВИНА СО ПРИСТАП И КОРИСТЕЕ НА ОВОЈ ГРИЕ, СЕ СОГЛАСУВАТЕТЕ СО ОВИЕ УСЛОВИ НА УПОТРЕБА И НАШИТЕ Заштита на личните податоци.

Пристап до и употреба на веб-страницата на вашиот план за душите, www.YourSoulsPlan.com („Страницата“), управувана од Soulwork ДОО ("Компанијата" или "Душата") и учеството на работилници спонзорирани од страницата, се регулира според условите за користење ("Услови на употреба") наведени подолу, како и сите важечки закони, статути, уредби и регулативи . Со пристапување до Интернет-страницата и запишување на работилници преку Интернет-страницата, вие се согласувате дека сте обврзани да ги почитувате овие Услови на употреба. Ако не се согласувате со овие Услови на употреба, ве молиме не користете ја веб-страницата. Секој пат кога ќе ја користите страницата, ќе се применува тековната верзија на Условите за користење. Соодветно на тоа, кога ја користите страницата, треба да го проверите датумот на Условите за користење (што се појавува на врвот на овој документ) и да ги разгледате сите промени од последната верзија.

 1. Авторски права. Податоците и материјалите на сајтот и оние во неговите работилници, вклучително без ограничување на текстот, графиката, интерактивните карактеристики, логоата, фотографиите, музиката, видеата, софтверот и сите други звучни, визуелни или преземачки материјали, како и изборот, организација, координација, компилација (колективно, „Содржина“) се интелектуална сопственост на Soulwork, неговите лиценци и неговите добавувачи. Содржината е заштитена со авторски права и други интелектуални закони и сите права на сопственост остануваат кај Soulwork, неговите лиценци или неговите добавувачи, како што е случај. Душата работи ги задржува сите права што не се изрично доделени на страницата и содржината. Ниту вашиот пристап до и користење на веб-страницата ниту овие Услови не ви даваат никакво право, назив или интерес или лиценца во или на која било содржина и не можете да користите или дозволите трети лица да користат ваква содржина без изрично писмено одобрение на сопственик на авторски права.
 2. Трговски марки. Духовната работа и другите трговски марки содржани на страницата се сопственост на Soulwork или неговите овластувачи.
 3. Политика на приватност. Духовната работа е посветена на заштита на приватноста на корисниците на сајтот. За информации за тоа како информациите се собрани, користени или обелоденувани од Soulwork во врска со вашата употреба на оваа страница, ве молиме консултирајте ја нашата политика за приватност.
 4. Претплатници. Пристапот до некои делови од веб-страницата бара да станете претплатник и да се согласите со условите на Договорот за лиценца за крајниот корисник.
 5. Пријавите. Секоја комуникација или материјал што ќе го пренесете на веб-страницата по електронска пошта или на друг начин, и вашето учество на работилници на страницата преку теле-видео или на друг начин, исклучувајќи ги личните информации за себе, вклучително, но не ограничувајќи се на какви било прашања, коментари, предлози или слично. Soulwork ќе се третира како не доверлива и не-комерцијална. Со споделување на вакви комуникации, вие автоматски му доделувате на Soulwork бесплатно, лична, неотповиклива, ексклузивна лиценца за користење, репродукција, менување, објавување, уредување, превод, дистрибуирање, изведување и прикажување на таков материјал (и) сам, или како дел на други дела во која било форма, медиуми или технологија, кои се сега познати или во понатамошниот текст, развиени и да ги лишиме правата на секого. Сè што пренесувате или споделувате може да се користи од страна на Soulwork за која било цел, вклучително, но не ограничувајќи се на репродукција, откривање, пренесување, објавување, емитување и објавување, или развој, производство и маркетинг производи или услуги со користење на такви информации.
 6. Општи услови. СОСТОЈБАТА ОБЕЗБЕДУВА „КАКО Е“ И „КАКО ДОСТАВНА“. НЕ СМЕЕМЕ ГАРАНЦИЈА, ПОСТОЕ ИСПИСНО ИЛИ ИМПЛИЗИРАНА, СЕ ДА ГО СПОДЕЛУВА САМОТ ИЛИ КАКО ВАША ПРИСТАП ДО ЈА ВАШАТА УПОТРЕБА НА СИТЕЛОТ ИЛИ ВАШЕО УЧЕСТВО ВО РАБОТНИТЕ ПРЕТСТАВИНИ ОД ИЛИ НИКОГАШ СОСТОЈБА BEЕ БЕСПЛАТНО ИЛИ ГРШКА. СВЕТСКА РАБОТА, НИВНИ службеници, ДИРЕКТОРИ, ВРАБОТНИЦИ, ПОВРЗАНИ, Агенти, ЛИЦЕНЦЕРИ И ДОДЕЛЕРНИЦИ, НЕ ПРЕТСТАВУВАТЕ ИЛИ ГАРТАНТИРА ANЕ НА СИТЕ ПОВЕЕ КОИ СЕ ДА СЕ ПОСЕБНУВАТЕТЕ ПОСЕБНИТЕ ЗАКОН, СИТЕ И СИТЕ ПОСТАВИ И ГАРАНЦИИ. БЕСПЛАТНО ОГЛАСУВА THEЕ НА ОПШТИТЕ НА ПРОДАВНИЦАТА, ПРОДАВНИЦАТА, НЕГОВИТЕ Офицери, ДИРЕКТОРИ, ВРАБОТНИЦИ, АФИЛИАТИ, Агенти, ЛИЦЕНЗОРИ И ДОДЕЛНИЦИ ПОСТАВУВААТ НА МАКСИМУМОТ НАСТАНОТ ИЗДАНИЕ, АИНИТЕ, АИТЕ АИТЕ ) ГАРАНЦИИ ЗА МЕРЧАТНОСТА ИЛИ СОДРИНА ЗА ОДГОВОРНА ЦЕЛ; (II) ГАРАНЦИИ ПРОТИВ ПОВТОРУВА OFЕ НА СЕКОВИТЕ ПАРТИ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ ИЛИ СО СООБРААНСКИ ПРАВА; (III) ГАРАНЦИИ кои се однесуваат на ДЕНЕС, ИНТЕРУПЦИИ, ГРЕШКИ, ИЛИ ОСНОВИ НА СИТЕЛИТЕ, ИЛИ СИТЕ ДЕЛ ОВИЕ; (IV) ГАРАНЦИИ кои се однесуваат на преносот или доставувањето на страната; (V) ГАРАНЦИИ кои се однесуваат на точноста или коректноста на податоците на страната; И (VI) ДРУГИ ГАРАНЦИИ кои се однесуваат на перформансите, неможноста, или други активности или називите на SOULWORK, нејзините службеници, директорите, вработените, аферите, агентите, лиценцирите, или добавувачите.
 7. Ограничување на одговорноста. НЕ Е НАЈГОВОР WЕ ПОВЕЕ, НЕГОВИТЕ Офицери, ДИРЕКТОРИ, ВРАБОТНИЦИ, РАБОТНИЦИ, Агенти, ЛИЦЕНЦЕРИ, ДОДЕЛУВАЧИ ИЛИ СЕКОГАШ ПАРТИ Вклучени во креирање, производство или избавување на оваа страница, како што било, исто како што може ДИРЕКТ, ИНДИРЕКТ, ВАНО, СОВЕТСКО, СПЕЦИЈАЛНИ И ПУНИТИВНИ ОСНОВИ, кои произлегуваат од: (I) ОВОЈ СИТЕ, ВАШИОТ ПРИСТАП, УПОТРЕБА ИЛИ Неможност за користење на оваа страница и сродни работи; (II) било неуспех или ПЕРФОРМАНСИ, грешка, пропуст, прекин, дефект, одложување на операција или пренос, компјутерски вирус или линија или ДЕФЕКТ НА СИСТЕМОТ (ВКЛУЧИТЕЛНО ЗАГУБА НА ПРОФИТ, ЗАГУБА НА ДЕЛОВНИ ИЛИ ПОДАТОЦИ, ЗАСТОЈ ВО ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ, а штетите кои произлегуваат од неточноста ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДЕЛОВНОСТ, ДЕЛЕ, ИЛИ ГУБЕ OFЕ НА УПОТРЕБА НА СИТЕЛИТЕ ИЛИ РАБОТНО ТЕЛЕ-ВИДЕО); (III) ЛИЧНА ПОВРЕДА ИЛИ ОШТЕТУВАЊЕ НА ИМОТОТ, ОД БИЛО КОЈ ВИД, ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ВАШИОТ ПРИСТАП И КОРИСТЕЊЕ НА САЈТ ИЛИ PARTICIP [ција ВО БИЛО ПОВРЗАНИ работилница, (iv) НЕОВЛАСТЕН ПРИСТАП ИЛИ КОРИСТЕЊЕ НА НАШИТЕ безбедни сервери и / или И СИТЕ ЛИЧНИ Идентификувани ИНФОРМАЦИИ ПРОДАВНИЦИТЕ ТУКА, (V) СЕКОГАШКИ КАПАРИ, ВИРУСИ, ТОРОЈАНСКИ КОРИ, ИЛИ ПОСЕБНИТЕ, КОИ МОЕ ДА СЕ ПРОДОЛИТЕТИТЕ ИЛИ ПРЕКУ СЕТЕ ИЛИ ТЕЛЕ-ВИДЕО ОД СЕТЕ ПАРТИ.

  СОВЕТНА РЕВИЗИРАРА ПРАВО ДА СЕ ПРОДОЛИТЕ, ПРИМЕТЕТЕ ИЛИ ДИСКОНТИНИРАТЕ СЕКОЈ ПОРЦИЈА НА СОСТОЈБА ИЛИ СОДРИНА НА СОВИТЕЛОТ ИЛИ ДА СЕ ПРОДОЛИТЕ ИЛИ УПОТРЕБАТЕ ВАШАТА УПОТРЕБА ВО СЕКОЈ ПРЕД, СЕКОЈ ВРЕМЕ, ЗА СЕКОЈ ПРИЗОР, БЕСПЛАТНО ОБЕЗБЕДУВА LЕ СИТЕ НАЧИН ЗА МОНИ ПОСЕБНИ НА САМО ПРОМЕНИ.

  НАДВОРЕШНИ Ограничувања ПРИМЕТЕ КОГА СЕ ОГЛАСНАТА ОДГОВОРНОСТ ДА СЕ ОСНОВА НА ДОГОВОР, ТОРТ, ПОДНЕСУВАЕ НА СИТЕРСКИОТ ДОГОВОР, ИЛИ СЕКОГАШ ДРУГИ ОСНОВИ, ЕВЕ ДА СЕ ПОВЕЕ, САМО ОБВРСКИ ОДГОВОРИ, ДИРЕКТОРИ, РАБОТНИ, АДЕЛИ, АНЕКСИ, АНЕКСИ, АНЕКСИ, АНЕЦИТЕ, АНЕКСИ, АНЕКСИ, АДЕЛИ МОНОСТ НА ПОВЕЕ ОБНОВИ.

  ПОВЕЕ НЕКОИ ЈУРИЗДИКЦИИ НЕ ДОСТАВУВАТЕ НА ИСКЛУЧУВА ORЕ ИЛИ ОГРАНИЧУВА OFЕ НА ВНАТРЕШНИ ИЛИ КОНЦЕВЕНЦИСКИ БЕЗБЕДНИЦИ, ЛАСЕНТЕРСКИ АДВИЗАРИ, ЛИЦЕНТЕРСКИ АКТИВНИЦИ, АКТИВНИ ИЗВЕДУВАORЕ СО ЗАКОН.

  ПОСЕБНО ПРИЗНАМЕТЕ ТОА, ПРОДАВНИЦА НЕ МОЕ ДА СЕ ОДГОВОРИТЕ ЗА КОРИСНИТЕ ПОДНЕСУВА ORЕ ИЛИ ДЕФАМАТОРИЈАТА, ФИВНИЗИВНА, ИЛИ ИЛИГАЛНА СОДРИНА НА СИТЕ ТРЕТ ПАРТИ И ОВОЈ РИЗИК НА ХАРМ ИЛИ ОГЛАС ОД СЕГАШНИОТ РАСТ.
 8. Он-лајн продавници и промоции. Дополнителни услови може да се применат за набавка на стоки или услуги и на специфични делови или одлики на страницата, вклучително, но не ограничувајќи се на натпревари, упатства, покани или други слични карактеристики (секоја „апликација“), од кои сите дополнителни услови и условите се направени како дел од овие Услови на употреба со оваа препорака. Вие се согласувате да ги почитувате таквите услови за апликација. Ако има конфликт помеѓу овие Услови на употреба и условите на апликацијата, условите на апликацијата ќе ги контролираат во врска со апликацијата.
 9. Комуникации со оваа страница. Забрането сте да објавувате или пренесувате незаконски, заканувачки, клевета, клевета, непристојни, скандалозни, воспалителни, порнографски, или вулгарни материјали или каков било материјал што би можел да претставува или охрабри однесување што би се сметало за кривично дело, да доведе до граѓанска одговорност, или на друг начин да го прекрши законот. Духовната работа целосно ќе соработува, вклучително, но не ограничувајќи се на, одржување и откривање на какви било предавања или комуникации што сте биле со веб-страницата, откривање на вашиот идентитет или помагање за идентификување на вас, со кој било применлив закон или регулатива, органи за спроведување на законот, судски налог или владино авторитет.

  Секоја комуникација или материјал што ќе го пренесете на веб-страницата преку е-пошта или споделувајте на работилница, вклучувајќи какви било податоци, прашања, коментари, предлози или слично е, и ќе се третира како неофицијална и не-комерцијална. Духовната работа не може да го спречи „бербата“ на информации од оваа страница, и може да ве контактираат Soulwork или трети лица кои не се поврзани, по е-пошта или на друг начин, во рамките или надвор од оваа страница. Сè што пренесувате, може да биде изменето од или во име на Soulwork, може или не може да биде објавено на оваа страница по дискреционо дело на Soulwork и може да се користи од страна на Soulwork или неговите филијали за која било цел, вклучително, но не ограничувајќи се на, репродукција, откривање, пренесување, објавување, емитување и објавување. Покрај тоа, Soulwork е слободна да користи какви било идеи, концепти, знаење или техники содржани во која било комуникација што ќе ја испратите на веб-страницата или ќе ја споделите на работилница за која било цел, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, развој и маркетинг на производи користејќи такви информации . Ако пренесете идеи, концепти, материјали или други комуникации на оваа страница или во текот на работилница, прифаќате дека нема да се третира како доверливо и може да се користи од страна на Soulwork без компензација на кој било начин, вклучително и без ограничување на репродукција , пренос, објавување, маркетинг, развој на производи и др.

  Иако Soulwork може да дозволи и следи или разгледува дискусија, разговори, објавувања, преноси, билтени и слично на веб-страницата и / или на работилниците, Soulwork нема никаква обврска да го стори тоа и не превзема никаква одговорност или одговорност што произлегува од содржина на каква било комуникација, како и за каква било грешка, клевета, клевета, клевета, пропуст, лага, нејасност, порнографија, глупост, опасност или неточност содржана во какви било информации во рамките на таквите комуникации. Понатаму, Soulwork не презема никаква одговорност или одговорност за какви било активности или комуникации од вас или која било поврзана трета страна во рамките или надвор од оваа страница.
 10. Обесштетување. Вие се согласувате да ги обесштетите, бранат и држите безопасни Soulwork, неговите службеници, директори, вработени, филијали, агенти, даватели на лиценци, добавувачи, наследници, задачи, и нивните минати и сегашни службеници, директори и вработени, претставници и агенти од и против кој било тужба, побарување, одговорност или постапување во врска со: (i) какво било побарување заради или произлегува од вашето кршење на овие Услови на употреба или (ii) вашата употреба и пристап до веб-страницата или учество во која било поврзана работилница.
 11. Задача. Овие Услови на употреба, и сите права и лиценци дадени подолу, не можат да бидат пренесени или доделени од вас, но може да бидат доделени од Soulwork без ограничување.
 12. Целиот договор. Овие Услови на употреба претставуваат целосен договор помеѓу страните што претставуваат пристап до и користење на страницата и / или учество во работилница може да се модифицираат со еднострано дополнување од страна на Soulwork само со објавување на изменета верзија на Условите за користење на www.yoursoulsplan.com. Ако која било одредба од овој договор е во спротивност со законот што владее или ако одредбите се сметаат за ништовни, неважечки или на друг начин неефикасни или неважечки од страна на суд надлежен надлежен суд, (i) таквата одредба се смета дека се смета дека се смета дека се одразува колку што е можно поблизу оригиналните намери на страните во согласност со важечкиот закон и (ii) преостанатите услови, одредби, договори и ограничувања на овој договор остануваат во целосна сила и ефект.
 13. Откажување. Ниту едно откажување од какво било прекршување на која било одредба од овој договор не смее да претставува откажување од какво било претходно, истовремено или последователно кршење на истата или какви било други одредби од ова, и ниту едно откажување не е ефективно, освен ако не се направи писмено и потпишано од овластен претставник на забава за откажување.
 14. Избор на закон и форум. Со овие Услови на употреба ќе се регулира и толкува во согласност со законите на државата Охајо, исклучувајќи ги неговите правила за конфликти. Секој спор што произлегува од или се однесува на овие Услови на употреба или вашиот пристап или употреба на оваа страница ќе подлежи на ексклузивна надлежност на судот лоциран во округот Клинтон, Оха, и со тоа ќе го доставите на лична надлежност на таквите судови.