მოხმარების პირობები

ამის შემდეგ წაიკითხეთ ეს გვერდი, თუ რაიმე მიზეზის გამო, თქვენ არ ვეთანხმებით ან ვერ გამოიყენებთ ამ გამოყენების პირობების გამოყენებას ან ჩვენი პირადი პოლიტიკის შესახებ, გთხოვთ დაუყოვნებლივ დატოვეთ ეს გვერდი. სხვა წვრილმანი გამოყენებით და ამ გვერდის გამოყენებით, თქვენ შეთანხმებული ხართ გამოყენების და ჩვენი პირობების შესახებ კონფიდენციალობა.

თქვენი სულების გეგმის ვებსაიტზე წვდომა და გამოყენება, www.YourSoulsPlan.com ("საიტი"), რომელსაც ექსპლუატაციას უწევს შპს Soulwork ("კომპანია" ან "Soulwork") და საიტის მიერ სპონსორში გამართულ სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობა რეგულირდება ქვემოთ მოყვანილი გამოყენების პირობებით ("გამოყენების პირობები"), აგრეთვე ნებისმიერი მოქმედი კანონმდებლობით, წესდებით, წესდებით და წესებით. . საიტის წვდომით და საიტის სემინარებში ჩარიცხვით, თქვენ ეთანხმებით, რომ ვალდებულნი ხართ იყოთ ამ გამოყენების წესების დაცვით. თუ არ ეთანხმებით ამ გამოყენების პირობებს, გთხოვთ, არ გამოიყენოთ საიტი. საიტის გამოყენებისას გამოყენებული იქნება გამოყენების წესების მიმდინარე ვერსია. შესაბამისად, საიტს გამოყენებისას უნდა შეამოწმოთ გამოყენების წესების თარიღი (რომელიც ჩანს ამ დოკუმენტის ზედა ნაწილში) და ბოლო ვერსიის შემდეგ გადახედეთ ყველა ცვლილებას.

 1. Copyright. საიტზე განთავსებული მონაცემები და მასალები და მისი სამუშაო შეხვედრები, მათ შორის ტექსტის, გრაფიკის, ინტერაქტიული მახასიათებლების, ლოგოების, ფოტოების, მუსიკის, ვიდეოების, პროგრამული და სხვა აუდიო, ვიზუალური ან გადმოტვირთვის მასალების ჩათვლით, აგრეთვე შერჩევა, ორგანიზაცია, კოორდინაცია, შედგენა (ერთობლივად, "შინაარსი") არის Soulwork- ის ინტელექტუალური საკუთრება, მისი ლიცენზიატებისა და მისი მიმწოდებლების. შინაარსი დაცულია საავტორო უფლებებით და სხვა ინტელექტუალური კანონებით და, საკუთრების უფლება, რჩება Soulwork– თან, მის ლიცენზიატებთან ან მის მომწოდებლებთან, როგორც ეს შეიძლება იყოს. Soulwork იტოვებს ყველა უფლებას, რომელიც პირდაპირ არ არის მინიჭებული საიტისა და შინაარსის მიმართ. საიტის არც დაშვება და გამოყენება და არც ამ პირობები არ მოგცემთ რაიმე უფლება, სათაური ან ინტერესი, ან ლიცენზია ამ შინაარსზე, ან რაიმე სხვა მხარის გამოყენება არ შეიძლება ან არ დაუშვას ასეთი შინაარსის მესამე მხარის გამოყენება. საავტორო უფლებების მფლობელი.
 2. სასაქონლო ნიშნების. Soulwork და საიტზე განთავსებული სხვა სასაქონლო ნიშნები არის Soulwork ან მისი ლიცენზირების საკუთრება.
 3. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. Soulwork მზად არის დაიცვას საიტის მომხმარებლების კონფიდენციალურობა. ინფორმაციისთვის, თუ როგორ ხდება ინფორმაციის შეგროვება, გამოყენება ან გამჟღავნება Soulwork ამ საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებით, გთხოვთ, გაეცნოთ ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.
 4. აბონენტების. საიტის ზოგიერთ ნაწილზე წვდომა მოითხოვს თქვენ გახდეთ აბონენტი და დაეთანხმოთ საბოლოო მომხმარებლის ლიცენზიის ხელშეკრულების პირობებს.
 5. წარდგინება. ნებისმიერი კომუნიკაცია ან მასალა, რომელსაც თქვენ გადაუგზავნით საიტს ელექტრონული ფოსტით ან სხვაგვარად, და თქვენს მონაწილეობას საიტის სემინარებში ტელე-ვიდეო ან სხვაგვარად, თქვენს შესახებ პირად იდენტიფიცირებადი ინფორმაციის გამოკლებით, ჩათვლით, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ რაიმე შეკითხვებით, კომენტარებით, შემოთავაზებებით ან მსგავსით. Soulwork– ს განიხილავს როგორც კონფიდენციალურ და არაკონკურენტებად. ამგვარი კომუნიკაციების გაზიარებით, თქვენ ავტომატურად ანიჭებთ Soulwork- ს ჰონორარის გარეშე, მუდმივი, შეუქცევადი არაკონკლუზიური ლიცენზიის გამოყენებით, რომ გამოიყენოთ რეპროდუქცია, შეცვლა, გამოქვეყნება, რედაქტირება, თარგმნა, განაწილება, შესრულება და ამგვარი მასალების (ებ) ების წარმოება მარტო ან ნაწილობრივ. ნებისმიერი ნამუშევრის ნებისმიერი ფორმით, მედიითა თუ ტექნოლოგიით, რომელიც ამჟამად ცნობილია ან შემდგომში შემუშავებულია და ვინმესთვის გადაეცემათ ასეთი უფლებები. ნებისმიერი რამ, რასაც თქვენ გადასცემთ ან გაზიარებთ, Soulwork– მა შეიძლება გამოიყენოს ნებისმიერი მიზნისთვის, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ რეპროდუქციით, გამჟღავნებით, გადაცემით, გამოქვეყნებებით, მაუწყებლობით და გამოქვეყნებით, ან ამგვარი ინფორმაციის გამოყენებით პროდუქციის ან მომსახურების შემუშავება, წარმოება და მარკეტინგი.
 6. პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი. საიტი მოწოდებულია "როგორც არის" და "როგორც ხელმისაწვდომი". ჩვენ არ ვაძლევთ გარანტიას, თუ გავითვალისწინებთ ან გაძლიერებულ ვგეგმავთ საიტს, ან თქვენს მიღებას ან თქვენს საიტზე ან თქვენს მონაწილეობას სამუშაოებში, რომელიც წარმოდგენილია ან ნებისმიერი გვერდის საშუალებით, იქნება გაუქმებული ან შეცდომით. პროგრამა, მისი ოფიციალური პირები, დირექტორები, დასაქმებული პირები, ოფიციალური პირები, აგენტები, ლიცენზორები და მიმწოდებლები არ წარმოადგენენ რეპრეზენტაციას ან გარანტიას ნებისმიერი სახის შესახებ, რაც შენთან არის ან სხვა პირებს, რომლებიც არანაკლებია, როგორც ჩანს, კანონი, ნებისმიერი და ყველა რეპრეზენტაცია და გარანტიები. საგარეო ვაჭრობის, SOULWORK– ის, მისი ოფიციალური პირების, დირექტორების, დასაქმებულთა, შრომების, სააგენტოების, ლიცენზორებისა და მიმწოდებლების წარმომადგენლების განცხადების საფუძველზე, საგარეო ვაჭრობის, SOULWORK, მისი თანამდებობის პირების, კანონის თანახმად, ყველა პიესის საწინააღმდეგოდ გავრცელების გარეშე. ) გარანტიულობის შესაძლებლობის ან ფიტნეს განსაკუთრებული მიზნის მისაღწევად; (II) გარანტიები ნებისმიერი მესამე მხარის ინტელექტუალური საკუთრების ან საკუთრების უფლების დაუყოვნებლივი დაფარვის წინააღმდეგ; (III) გარანტიები, რომლებიც ეხმიანებათ დღეებს, ინტერპრეტაციებს, შეცდომებს, ან პირისპირ ადგილს, ან რაიმე ნაწილს; (IV) გარანტიები, რომლებიც უკავშირდება საიტის გადასვლას ან მიწოდებას; (V) გარანტიები, რომლებიც დაკავშირებულია საიტის სიზუსტით ან მონაცემების სისწორესთან; და (VI) სხვა გარანტიები, რომლებიც დაკავშირებულია შესაბამისობასთან, შეუსრულებლობასთან, ან სხვა ქმედებებთან, ან პროგრამის წარმომადგენლებთან, მის ოფიციალურ პირებთან, დირექტორებთან, დასაქმებულებთან, დამხმარე საშუალებებთან, აგენტებთან, ლიცენზორებთან, ან მიმწოდებლებთან.
 7. შეზღუდვა პასუხისმგებლობა. არავითარ ღონისძიებაში არ მიიღებენ მონაწილეობას, მისი ოფიციალური პირების, დირექტორების, დასაქმებულთა, შრომების, სააგენტოების, ლიცენზორების, მიმწოდებლების ან ნებისმიერი პარტიის ჩასატარებლად, როგორც ნებისმიერი, ნებისმიერ შემთხვევაში, როგორც ნებისმიერი, როგორც ჩანს, პირდაპირი, ინდივიდუალური, ინციდენტური, საკონსულტაციო, განსაკუთრებული ან საზოგადოებრივი საფრთხეები, რომლებიც წარმოიშვა: (I) ეს საიტი, თქვენი დაშვება, გამოყენება ან შეუძლებლობა, რომ გამოიყენოთ ეს გვერდი და დაკავშირებული სამუშაოები; (II) ნებისმიერი უშეცდომობა ან შეცდომა, შეცდომა, გამოშვება, ინტერპრეტაცია, დეფეკაცია, დრო ოპერაცია ან გადაცემა, კომპიუტერული ვირუსის ან ხაზის ან სისტემის სისტემის ნაკლოვანება (მათ შორის, თვისებების დაკარგვა, ბიზნესის ან მონაცემთა ბაზის დაკარგვა, ინფორმაციის მიწოდება ინფორმაცია ან შეუსაბამობა, დრო, ან დაკარგვა საიტი ან სამუშაო ტელევიზორის გამოყენება (ვიდეო)); (III) პირადი დაზიანება ან საკუთრების დაზიანება, ნებისმიერი ბუნებისგან, რაც არ არის გამოქვეყნებული, თუ როგორ მიიღებთ თქვენს ადგილს ან გამოყენებას გვერდის ან მონაწილეობის შესახებ [ადგილი ნებისმიერ სამსახურთან დაკავშირებით, (IV) ნებისმიერი უცხოური რესურსით სარგებლობის ან გამოყენების შესახებ. და ყველა პირად ინფორმაციულ ინფორმაციას ინახავს იქ, (V) ნებისმიერი შეცდომები, ვირუსები, თროჯანის ცხენები, ან მოსწონს, რომელთა გადაცემაც შესაძლებელია ნებისმიერ ადგილზე, ან მესამე ადგილზე, ან მესამე გვერდზე.

  პროგრამა იკავებს უფლებას შეცვალოს, წაიშალოს ან გაამახვილო ნებისმიერი საიტი ან შინაარსის საიტი, ან შეაჩეროს ან გამოიყენოს თქვენი გამოყენება ნებისმიერ გზაზე, ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი მიზეზის გამო, შეტყობინების გარეშე. ნებისმიერი გზა მსგავსი ცვლილებების შესაძლო თანმიმდევრულობებისთვის.

  უცხოური ვალდებულებები გამოიყენეთ, როდესაც სავარაუდო პასუხისმგებლობა ეყრდნობა კონტრაქტს, ტორტს, არასასურველი სტრატეგიის პასუხისმგებლობას, ან სხვა საფუძვლებს, ნებისმიერ შემთხვევაში, თუ ეს არის SOULWORK, მისი ოფიციალური პირები, დირექტორები, სადაზღვევო აგენტი, ოფისები, ოფისები, ოფციები შესაძლო საფრთხეების შესაძლებლობა.

  რადგან რამდენიმე იურისდიქცია არ იძლევა ნებადართულ ან მომიჯნავე სადაზღვევო ფაქტორების ექსკლუზიურობას ან შეზღუდვას, შემსრულებლების და სადაზღვევო ფაქტორების დამცველების და სადაზღვევო აქსესუარების უფლების შემსრულებლების და სადაზღვევო აქსესუარების უფლების შემსრულებლებისა კანონით.

  თქვენ შეგიძლიათ იცოდეთ, რომ SOULWORK არ უნდა იყოს პასუხისმგებელი მომხმარებლის მიერ წარდგენის ან დამამცირებელი, შეურაცხმყოფელი, ან არალეგალური კონტრაქტის ნებისმიერი მესამე მხარის მიერ და ის, რომ რისკიც არ არის საშიში ან მავნე მოქმედების გარეშე.
 8. ინტერნეტ მაღაზიები და აქციები. დამატებითი პირობები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს საქონლის ან მომსახურების შესყიდვებზე, საიტის სპეციფიკურ ნაწილებსა თუ მახასიათებლებზე, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ კონკურსებით, რეფერატებით, მოსაწვევებით ან სხვა მსგავსი მახასიათებლებით (თითოეული "განაცხადი"), ყველა დამატებით პირობებს. და პირობები შეიქმნა ამ გამოყენების პირობების ნაწილი ამ მითითებით. თქვენ ეთანხმებით, რომ დაიცვან ასეთი განაცხადის პირობები და პირობები. თუ არსებობს კონფლიქტი ამ გამოყენების წესებსა და განაცხადის პირობებს შორის, განაცხადის პირობებს გააკონტროლებს პროგრამასთან მიმართებაში.
 9. კომუნიკაცია ამ საიტთან. თქვენ ეკრძალებათ რაიმე სახის უკანონო, მუქარის, ცილისწამების, ცილისწამების, უცენზურო, სკანდალური, ანთების, პორნოგრაფიული, ან ცბიერი მასალების ან რაიმე მასალის გამოქვეყნება ან გადაცემა, რომელიც შეიძლება წარმოადგენდეს ან წაახალისოს ქცევა, რომელიც ჩაითვლებოდა სისხლის სამართლის დანაშაულად, წარმოშობს სამოქალაქო პასუხისმგებლობას, ან სხვაგვარად არღვევს კანონს. Soulwork სრულად ითანამშრომლებს, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, რომ შეინარჩუნოთ და გაამჟღავნოთ საიტის გზავნილები ან კომუნიკაციები, გაამჟღავნოთ თქვენი პირადობა ან დაეხმაროთ თქვენს იდენტიფიცირებას, ნებისმიერი მოქმედი კანონით ან დებულებით, სამართალდამცავი ორგანოებით, სასამართლო ბრძანებით ან სამთავრობო დახმარებით. ავტორიტეტი.

  ნებისმიერი კომუნიკაცია ან მასალა, რომელსაც თქვენ გადაუგზავნით საიტს ელექტრონული ფოსტით ან გაზიარებთ სემინარში, რომელშიც შედის ნებისმიერი მონაცემი, შეკითხვა, კომენტარი, წინადადება ან მსგავსი, და განიხილება, როგორც არაოფიციალური და არამატერიალური. Soulwork ვერ შეუშლის ამ მოსავლის ინფორმაციის "მოსავალს" და თქვენ შეიძლება დაუკავშირდეთ თქვენ Soulwork– ს ან მათთან დაკავშირებულ მესამე პირებს, ელექტრონული ფოსტით ან სხვა გზით, ამ საიტის შიგნით ან მის ფარგლებს გარეთ. რაც თქვენ გადასცემთ Soulwork– ს ან მისი სახელით, შეიძლება განთავსდეს ამ საიტზე Soulwork– ის შეხედულებისამებრ, ან შეიძლება გამოყენებული იქნას Soulwork– ის ან მისი პარტნიორების მიერ ნებისმიერი მიზნისთვის, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ რეპროდუქციით, გამჟღავნება, გადაცემა, გამოცემა, მაუწყებლობა და განთავსება. გარდა ამისა, Soulwork თავისუფალია გამოიყენოს ნებისმიერი იდეა, კონცეფცია, ნოუ-ჰაუ, ან ტექნიკა, რომელიც შეიცავს ნებისმიერ კომუნიკაციაში, რომელსაც თქვენ უგზავნით საიტს ან გაზიარებთ სემინარში, ნებისმიერი მიზნისთვის, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ ამგვარი ინფორმაციის გამოყენებით და მარკეტინგის პროდუქტებით. . თუ ამ საიტს ან სემინარის მსვლელობაში გადასცემთ რაიმე იდეას, კონცეფციას, მასალას ან სხვა კომუნიკაციას, გეთანხმებით, რომ იგი არ იქცევა როგორც კონფიდენციალურად და ვერ გამოიყენებს Soulwork– ს კომპენსაციის გარეშე ნებისმიერი ფორმით, მათ შორის შეზღუდვის რეპროდუქციის გარეშე. , გადაცემა, გამოცემა, მარკეტინგი, პროდუქტის შემუშავება და ა.შ.

  მიუხედავად იმისა, რომ Soulwork– მა შეიძლება დაუშვას და დააკონტროლოს დისკუსია, ჩეთები, შეტყობინებები, ტრანსმისიები, ბიულეტენები და ა.შ., საიტზე ან / და სემინარებში, Soulwork არ ექვემდებარება ამის ვალდებულებას და არ იღებს პასუხისმგებლობას ან პასუხისმგებლობას. ნებისმიერი კომუნიკაციის შინაარსი და არც რაიმე შეცდომა, ცილისწამება, ცილისწამება, ცილისწამება, უგულებელყოფა, სიცრუე, უხამსობა, პორნოგრაფია, სიცრუე, საშიშროება ან უზუსტობა ამ კომუნიკაციებში. გარდა ამისა, Soulwork არ იღებს პასუხისმგებლობას ან პასუხისმგებლობას თქვენს მიერ ან რაიმე სხვა პირებთან დაკავშირებული ნებისმიერი ქმედებებისა თუ კომუნიკაციებისთვის ამ საიტის შიგნით ან მის ფარგლებს გარეთ.
 10. ანაზღაურების. თქვენ ეთანხმებით, რომ დაიცვან, დაიცვან და დაიცვან უვნებელი Soulwork, მისი ოფიცრები, დირექტორები, თანამშრომლები, შვილობილი კომპანიები, აგენტები, ლიცენზიორები, მომწოდებლები, მემკვიდრეები, დავალებები და მათი წარსული და ახლანდელი ოფიცრები, დირექტორი და თანამშრომლები, წარმომადგენლები და აგენტები ნებისმიერი სარჩელისგან, პრეტენზია, პასუხისმგებლობა, ან საქმის წარმოებასთან დაკავშირებით: (i) ნებისმიერი პრეტენზია, რომელიც გამოწვეულია ამ გამოყენების წესების დარღვევის გამო, ან წარმოშობით საიტზე ან (ii) თქვენს საიტზე გამოყენებასა და წვდომაზე, ან რაიმე მონათესავე სემინარში მონაწილეობასთან დაკავშირებით.
 11. დავალება. ამ გამოყენების წესები და ნებისმიერი უფლებები და ლიცენზიები, რომლებიც მოცემულია ამით, შეიძლება არ გადმოგცეთ ან გადმოგცეთ თქვენს მიერ, მაგრამ შეიძლება Soulwork– მა დაავალოს შეზღუდვის გარეშე.
 12. მთლიანად შეთანხმება. გამოყენების ეს პირობები წარმოადგენს მხარეებს შორის შეთანხმებას, რომელიც წარმოადგენს საიტის დაშვებას და / ან სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობას, შეიძლება შეიცვალოს Soulwork– ის ცალმხრივი ცვლილებით, მხოლოდ გამოყენების წესების შესწორებული ვერსიის განთავსებით. www.yoursoulsplan.com. თუ წინამდებარე შეთანხმების რომელიმე დებულება ეწინააღმდეგება მმართველ კანონს, ან თუ რომელიმე დებულება ბათილად იქნა ცნობილი, კომპეტენტური იურისდიქციის სასამართლოს მიერ ბათილად, ბათილად ან სხვაგვარად არაეფექტურად ან ბათილად, (i) ასეთი დებულება ჩაითვლება, რომ ნათქვამია, რომ ასახავს რაც შეიძლება მაქსიმალურად. მხარეთა თავდაპირველი განზრახვები მოქმედი კანონის შესაბამისად, და (ii) წინამდებარე შეთანხმების დარჩენილი პირობები, დებულებები, შეთანხმებები და შეზღუდვები რჩება ძალაში და ძალაში.
 13. უარი. წინამდებარე შეთანხმების რომელიმე დებულების დარღვევისგან უარის თქმა არ უნდა გამოიწვიოს უარი თქვან ამა თუ იმ სხვა ან სხვა დებულებებზე წინასწარი, პარალელური ან შემდგომ დარღვევისაგან, და არც უარი თქვას ეფექტურია, თუ წერილობითი ფორმით არ გაკეთებულა და ხელი არ მოაწერა მას უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ. წვეულება.
 14. კანონის და ფორუმის არჩევანი. ამ გამოყენების წესები რეგულირდება და ინტერპრეტაცია ხდება ოჰაიოს შტატის კანონების შესაბამისად, მისი კონფლიქტის წესების გამორიცხვით. ნებისმიერი დავა, რომელიც გამომდინარეობს ამ პირობების გამოყენების შესახებ, ან ამ საიტის შესასვლელთან ან მის გამოყენებასთან დაკავშირებით, ექვემდებარება სასამართლოს ექსკლუზიურ იურისდიქციას, რომელიც მდებარეობს ოლქის კლინტონის ოლქში, და თქვენ წარმოადგენთ ამ სასამართლოების პირად იურისდიქციას.