Plan nanm ou a

Plan Soul ou a: Dekouvri vrè siyifikasyon lavi ou te planifye anvan ou te fèt

Èske ou ta renmen konprann siyifikasyon an pi fon nan pi gwo defi ou a?

Se konsa, souvan, lè yon bagay "move" k ap pase, li ka parèt sans soufri. Men, sa ki si eksperyans ki pi difisil ou yo aktyèlman rich ak objektif objektif kache ke ou tèt ou te planifye anvan ou te fèt? Èske ou ta ka ke ou te chwazi sikonstans lavi ou, relasyon, ak evènman?

Plan Soul ou an rakonte istwa dis moun ki renmen ou-planifye anvan nesans pou fè eksperyans gwo defi. Ap travay avèk kat mwayen ki gen don ak chanèl, otè Rob Schwartz dekouvri sa yo te chwazi-e poukisa. Li prezante sesyon planifikasyon nesesite anvan nesans lan nan ki nanm diskite sou espwa yo pou vi k ap vini yo. Nan sa fè li louvri yon fenèt lòt bò kote nou, menm jan èt etènèl, konsepsyon tou de tras nou yo ak triyonfe potansyèl nou an.

Atravè istwa sa yo remakab nan planifikasyon anvan nesans, ou ka: Aprann poukisa chak nan nou deside fè eksperyans defi tankou maladi, lanmò a yon moun ou renmen, ak aksidan. Lòt defi ki eksplore nan pèspektiv planifikasyon nesans lan genyen ladan yo paran an yon timoun andikape, soud, avèg, dejwe dwòg, ak alkòl.

  • Konprann kijan ou tankou yon nanm kreye plan lavi ou
  • Konsyamman itilize defi ou pou ankouraje kwasans espirityèl
  • Konprann ke moun ki nan lavi ou, ki gen ladan paran ou ak timoun yo, yo gen nan demann ou an, motive pa lanmou yo pou ou pou w jwe wòl ke ou scripted
  • Ranplase kòlè, koupab, ak blame ak padon, akseptasyon, ak lapè
  • Deplwaye apresyasyon ou ak rekonesans pou lavi kòm yon pwosesis pou evolisyonè nanm nan elajisman

Plan Soul ou a: Dekouvri vrè siyifikasyon lavi ou te planifye anvan ou te fèt la te deja pibliye kòm Soul kouraj: Èske nou planifye lavi nou an defi anvan nesans?

Klike la a pou mande Plan Soul ou an

Klike la a (pdf) li yon ekstrè gwo nan liv la pou gratis.