Para máis información sobre o taller, escriba rob.schwartz @teuoulsplan.com

Política de reembolso e cancelación: Todas as vendas son finais; sen devolucións. Se cancelas polo menos cinco días completos antes do comezo do taller, podes participar noutro taller en liña. Para as cancelacións feitas con menos de cinco días completos antes do comezo do taller, non poderá transferir a súa compra a outro taller.