Όροι χρήσης

ΜΕΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ, ΕΑΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ Ή ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. ΑΛΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.

Πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου του Your Souls Plan, www.YourSoulsPlan.com (ο "ιστότοπος"), που διαχειρίζεται η Soulwork LLC ("Η Εταιρεία" ή "Soulwork"), και η συμμετοχή σε Εργαστήρια που υποστηρίζονται από τον Ιστότοπο, διέπονται από τους όρους χρήσης ("Όροι Χρήσης") που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και από τυχόν ισχύοντες νόμους, καταστατικά, διατάξεις και κανονισμούς . Με την πρόσβαση στον Ιστότοπο και την εγγραφή σε Εργαστήρια μέσω της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης, μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, θα ισχύει η τρέχουσα έκδοση των Όρων Χρήσης. Κατά συνέπεια, όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, θα πρέπει να ελέγξετε την ημερομηνία των Όρων Χρήσης (που εμφανίζεται στην κορυφή αυτού του εγγράφου) και να ελέγξετε τυχόν αλλαγές από την τελευταία έκδοση.

 1. Copyright. Τα δεδομένα και τα υλικά στον Ιστότοπο και εκείνα στα Εργαστήρια του, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του κειμένου, των γραφικών, των διαδραστικών λειτουργιών, των λογότυπων, των φωτογραφιών, της μουσικής, των βίντεο, του λογισμικού και όλων των άλλων ηχητικών, οπτικών ή λήψεων υλικών, καθώς και η επιλογή, οργάνωση, συντονισμός, συλλογή (συλλογικά, το "Περιεχόμενο") είναι η πνευματική ιδιοκτησία της Soulwork, των αδειών και των προμηθευτών της. Το Περιεχόμενο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους πνευματικούς νόμους και όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας παραμένουν στην Soulwork, στους δικαιοπάροχους ή στους προμηθευτές της, ανάλογα με την περίπτωση. Η Soulwork διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στον Ιστότοπο και στο Περιεχόμενο. Ούτε η πρόσβασή σας και η χρήση του Ιστότοπου ούτε οι παρόντες Όροι σάς παρέχουν δικαίωμα, τίτλο ή ενδιαφέρον ή άδεια σε οποιοδήποτε τέτοιο Περιεχόμενο και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ή να επιτρέψετε σε τρίτους τη χρήση αυτού του Περιεχομένου χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια του κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων.
 2. Εμπορικά σήματα. Το Soulwork και τα άλλα εμπορικά σήματα που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία της Soulwork ή των δικαιοπαρόχων της.
 3. Πολιτική Απορρήτου. Η Soulwork δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των χρηστών της Ιστοσελίδας. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης ή αποκάλυψης πληροφοριών από την Soulwork σε σχέση με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας από εσάς, συμβουλευτείτε την Πολιτική απορρήτου μας.
 4. Συνδρομητές. Η πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του Ιστότοπου απαιτεί από εσάς να γίνετε συνδρομητής και να αποδεχτείτε τους όρους της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη.
 5. Υποβολές. Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό που μεταδίδετε στον Ιστότοπο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο τρόπο, και η συμμετοχή σας σε Εργαστήρια Ιστοσελίδας μέσω τηλε-βίντεο ή με άλλο τρόπο, εξαιρουμένων των προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών για τον εαυτό σας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων ή παρόμοιων θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτικό και μη ιδιοκτησιακό από την Soulwork. Με την κοινοποίηση τέτοιων επικοινωνιών, εκχωρείτε αυτόματα στην Soulwork μια ατελώς, αδιάλειπτη, αμετάκλητη, μη αποκλειστική άδεια χρήσης για αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημοσίευση, επεξεργασία, μετάφραση, διανομή, εκτέλεση και προβολή τέτοιου υλικού μόνο ή ως μέρος άλλων έργων σε οποιαδήποτε μορφή, μέσα μαζικής ενημέρωσης ή τεχνολογία, είτε είναι τώρα γνωστά είτε εφεξής αναπτύχθηκαν και για την εκχώρηση αδειών αυτών των δικαιωμάτων σε οποιονδήποτε. Οτιδήποτε μεταδίδετε ή μοιράζεστε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Soulwork για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αναπαραγωγής, της αποκάλυψης, της μετάδοσης, της δημοσίευσης, της μετάδοσης και της απόσπασης, ή την ανάπτυξη, κατασκευή και εμπορία προϊόντων ή υπηρεσιών που χρησιμοποιούν τέτοιες πληροφορίες.
 6. Αποποίηση Ευθυνών. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ." ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΕΤΑΙ Ή ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΣΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΜΕΣΩ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΟΙ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΦΟΡΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΦΟΡΟ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ. (II) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ. (III) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΣΦΑΛΜΑΤΑ, Ή ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΟ. (IV) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. (V) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ · ΚΑΙ (VI) ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Ή ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΑΠΟΦΟΡΟΥΣ, ΑΔΕΙΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ, Ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ.
 7. Περιορισμός Ευθύνης. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΑΔΕΙΑ, ΑΔΕΙΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΠΟ: (I) ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. (II) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΑΠΟΔΟΣΗ, ΣΦΑΛΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΕΛΛΕΙΨΗ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ, ΙΣΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥ Ή ΓΡΑΜΜΗΣ Ή ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΟΥ Ή ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ). (III) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΖΗΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ [ΔΡΑΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, (IV) Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση των ασφαλών εξυπηρετητών και / ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΑΥΤΕΣ, (V) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, Ιούς, ΤΡΟΧΑΝΟ ΑΛΥΣ, Ή ΟΜΟΕΙΔΕΣ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ Ή ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΟΥ Ή ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ.

  Το SOULWORK ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ, ΑΦΑΙΡΕΙΕΙ Ή ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ Ή ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΟ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΗΓΗ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ.

  ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΤΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΧΕΙ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΑΡΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΒΑΣΗ, ΑΚΟΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΛΛΗΝΤΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

  Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ Ή ΣΥΜΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΝΟΜΟ.

  ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΑΠΟΦΑΣΗ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, Ή ΠΑΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΟΠΟΙΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΒΛΑΒΗΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
 8. Ηλεκτρονικά καταστήματα και προσφορές. Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να ισχύουν για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών και για συγκεκριμένα τμήματα ή λειτουργίες του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά διαγωνισμών, κληρώσεων, προσκλήσεων ή άλλων παρόμοιων χαρακτηριστικών (κάθε μια "Εφαρμογή"), όλοι οι πρόσθετοι όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν μέρος αυτών των Όρων Χρήσης με αυτήν την αναφορά. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις της Εφαρμογής. Εάν υπάρχει διένεξη μεταξύ αυτών των Όρων Χρήσης και των όρων της Εφαρμογής, οι όροι της Εφαρμογής θα ελέγχονται ως προς την Εφαρμογή.
 9. Επικοινωνία με αυτόν τον ιστότοπο. Απαγορεύεται η δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, δυσφημιστικού, άσεμνου, σκανδαλώδους, φλεγμονώδους, πορνογραφικού ή βλασφημικού υλικού ή οποιουδήποτε υλικού που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, που συνεπάγεται αστική ευθύνη, ή αλλιώς παραβιάζετε το νόμο. Η Soulwork θα συνεργαστεί πλήρως, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της διατήρησης και της αποκάλυψης οποιωνδήποτε μεταδόσεων ή επικοινωνιών που είχατε με τον Ιστότοπο, αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας ή βοηθώντας να σας αναγνωρίσουμε, με οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό, αρχές επιβολής του νόμου, δικαστική εντολή ή κυβερνητική εξουσία.

  Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό που μεταδίδετε στον Ιστότοπο μέσω e-mail ή κοινοποιείτε σε ένα Εργαστήριο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων ή παρόμοιων είναι και θα αντιμετωπίζεται ως, μη εμπιστευτικό και μη ιδιοκτησιακό. Η Soulwork δεν μπορεί να εμποδίσει τη «συλλογή» πληροφοριών από αυτόν τον Ιστότοπο και ενδέχεται να επικοινωνήσετε μαζί σας από την Soulwork ή από τρίτα μέρη, μέσω e-mail ή με άλλο τρόπο, εντός ή εκτός αυτής της Ιστοσελίδας. Οτιδήποτε μεταδίδετε μπορεί να επεξεργαστεί από ή για λογαριασμό της Soulwork, μπορεί ή δεν μπορεί να δημοσιευτεί σε αυτόν τον Ιστότοπο κατά τη διακριτική ευχέρεια της Soulwork και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη Soulwork ή τους συνεργάτες της για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αναπαραγωγής, αποκάλυψη, μετάδοση, δημοσίευση, μετάδοση και δημοσίευση. Επιπλέον, η Soulwork είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία στέλνετε στον Ιστότοπο ή μοιράζεστε σε ένα Εργαστήριο για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ανάπτυξης και εμπορίας προϊόντων που χρησιμοποιούν τέτοιες πληροφορίες . Εάν μεταδώσετε οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, υλικό ή άλλες επικοινωνίες σε αυτόν τον Ιστότοπο ή κατά τη διάρκεια ενός Εργαστηρίου, αποδέχεστε ότι δεν θα θεωρείται εμπιστευτικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Soulwork χωρίς αποζημίωση με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της αναπαραγωγής , μετάδοση, δημοσίευση, μάρκετινγκ, ανάπτυξη προϊόντων κ.λπ.

  Παρόλο που η Soulwork μπορεί να επιτρέπει και να παρακολουθεί ή να ελέγχει συζήτηση, συνομιλίες, δημοσιεύσεις, μεταδόσεις, πίνακες ανακοινώσεων και τα παρόμοια στον Ιστότοπο ή / και στα Εργαστήρια, η Soulwork δεν έχει καμία υποχρέωση να το κάνει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή ευθύνη που προκύπτει από περιεχόμενο οποιωνδήποτε τέτοιου είδους επικοινωνιών, ούτε για οποιοδήποτε λάθος, δυσφήμιση, δυσφήμιση, συκοφαντία, παράλειψη, ψευδές, άσεμνο, πορνογραφικό, βωμολοχίες, κίνδυνος ή ανακρίβεια που περιέχεται σε οποιεσδήποτε πληροφορίες σε αυτές τις επικοινωνίες. Επιπλέον, η Soulwork δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή ευθύνη για οποιεσδήποτε ενέργειες ή επικοινωνίες από εσάς ή οποιοδήποτε μη σχετικό τρίτο μέρος εντός ή εκτός αυτής της Ιστοσελίδας.
 10. Αποζημίωση. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε αβλαβείς την Soulwork, τους αξιωματικούς της, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες, τους πράκτορες, τους αδειούχους, τους προμηθευτές, τους διαδόχους, τους εκπροσώπους και τους παλιούς και παρόντες αξιωματικούς, διευθυντές και υπαλλήλους τους, εκπροσώπους και πράκτορες από και κατά οποιασδήποτε αγωγής αξίωση, ευθύνη ή διαδικασία σε σχέση με: (i) οποιαδήποτε αξίωση οφείλεται ή προκύπτει από την παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης ή (ii) από τη χρήση και την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή τη συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε σχετικό Εργαστήριο.
 11. Εκχώρηση. Αυτοί οι Όροι Χρήσης, καθώς και τυχόν δικαιώματα και άδειες που παρέχονται στο παρόν, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν από εσάς, αλλά ενδέχεται να εκχωρηθούν από την Soulwork χωρίς περιορισμούς.
 12. Όλη η συμφωνία. Αυτοί οι Όροι Χρήσης αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ των μερών που αποτελούν πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου ή / και συμμετοχή σε ένα Εργαστήριο μπορεί να τροποποιηθεί με τη μονομερή τροποποίηση της Soulwork μόνο με δημοσίευση τροποποιημένης έκδοσης των Όρων Χρήσης στο www.yoursoulsplan.com. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας έρχεται σε αντίθεση με το εφαρμοστέο δίκαιο ή εάν κάποια διάταξη κρίνεται άκυρη, άκυρη ή με άλλο τρόπο αναποτελεσματική ή άκυρη από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, (i) η διάταξη αυτή θεωρείται ότι δηλώνεται ότι αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν περισσότερο οι αρχικές προθέσεις των μερών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και (ii) οι υπόλοιποι όροι, διατάξεις, όροι και περιορισμοί της παρούσας Συμφωνίας θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ.
 13. Παραίτηση. Καμία παραίτηση από οποιαδήποτε παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας δεν αποτελεί παραίτηση από οποιαδήποτε προηγούμενη, ταυτόχρονη ή μεταγενέστερη παραβίαση της ίδιας ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος, και καμία παραίτηση δεν θα είναι αποτελεσματική εκτός εάν γίνει γραπτώς και υπογραφεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της παραίτηση από πάρτι.
 14. Επιλογή νόμου και φόρουμ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Οχάιο, εξαιρουμένων των κανόνων σύγκρουσης νόμων. Οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με αυτούς τους Όρους Χρήσης ή από την πρόσβασή σας ή τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του δικαστηρίου που βρίσκεται στο Clinton County, OH και εσείς υποβάλλετε στην προσωπική δικαιοδοσία τέτοιων δικαστηρίων.