Rhoddion Llyfrgell

Rhodd Eich Efengyl - Rhoddion LlyfrgellRwy'n hynod falch o gyhoeddi bod dau ddarllenwr hael iawn wedi rhoi arian i dalu am gopïau o'r ddau lyfr rhodd (printio a llongau) i lyfrgelloedd yn yr Unol Daleithiau ac ar draws y byd sy'n cytuno i osod y llyfrau ar eu silffoedd. (Yn yr UD, mae llawer o lyfrgelloedd yn gwerthu llyfrau a roddir ar werthiannau Cyfeillion y Llyfrgell.)

Helpwch fi i ddod ag ymwybyddiaeth iacháu i bobl ledled y byd trwy ofyn i'ch llyfrgell leol os byddant yn gosod y ddau lyfr a roddwyd ar eu silffoedd. Os ydynt yn cytuno, ysgrifennwch ataf yn Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. a rhowch wybod i mi enw'r llyfrgell, y person cyswllt, a'r cyfeiriad y dylid anfon y llyfrau ato. Yna byddaf yn rhoi un copi o bob un o'm ddau lyfr i'ch llyfrgell.

Mae cymaint o bobl nad ydynt yn gallu fforddio prynu llyfrau. Bydd eich cymorth caredig yn cyffwrdd â'u bywydau.

Diolch yn fawr.