I gael mwy o wybodaeth am y gweithdy, ysgrifennwch rob.schwartz @yoursoulsplan.com

Polisi ad-dalu a chanslo: Pob gwerthiant yn derfynol; dim ad-daliadau. Os byddwch chi'n canslo o leiaf bum diwrnod llawn cyn dechrau'r gweithdy, mae croeso i chi gymryd rhan mewn gweithdy ar-lein arall. Ar gyfer cansladau a wnaed lai na phum diwrnod llawn cyn dechrau'r gweithdy, ni fyddwch yn gallu trosglwyddo'ch pryniant i weithdy arall.