Trefnu Gweithdy

Fy nghenhadaeth yw dod â gwybodaeth iachau am gynllunio cyn geni i gynifer o bobl â phosib. Am y rheswm hwnnw, hoffwn gynnig fy ngweithdy Dechrau Eich Pwrpas Bywyd, Darganfod Eich Bywyd yn eich dinas neu'ch gwlad. Os ydych chi'n adnabod rhywun yn eich dinas neu'ch gwlad sy'n cynhyrchu gweithdai ysbrydolrwydd, anfonwch eu henwau, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost ataf yn Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.. Neu, os ydych chi efallai eisiau cynhyrchu'r gweithdy, ysgrifennwch ataf ar yr un cyfeiriad e-bost hwnnw.

Sylwch fy mod yn cynnig fy ngweithdy cyfan ar-lein trwy Zoom. Os hoffech imi gynnig y gweithdy ar-lein i'ch teulu, ffrindiau, cleientiaid, a / neu aelodau o'ch grŵp astudio ysbrydol, ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad e-bost uchod. Sylwch fod angen o leiaf 25 o bobl.


Llun o fy ngweithdy yn Lima, Peru.
 

Lluniau o sgwrs yn yr Almaen
 
 
 

Un o'r adresiynau grŵp yn ystod
fy ngweithdy yn Santiago, Chile
 
 
 
“Rwyf mor ddiolchgar iawn imi gymryd eich gweithdy Deffroad i'ch Pwrpas Bywyd, Darganfod Cynllun Eich Bywyd. Rhagorodd eich gweithdy ar fy nisgwyliadau cymaint fel y gallaf ddatgan yn bendant fod hynny wedi newid bywyd yn rhyfeddol. Wrth ddod i mewn i'r gweithdy roeddwn i'n cael trafferth gyda'r un o'r materion teuluol anoddaf i mi erioed fynd i'r afael â nhw hyd yma. Waeth pa mor galed y ceisiais, gwelais fod penderfyniad i'm hanawsterau cyfredol yn amhosibl. Rhoddodd un o'r atchweliadau hypnotig yn eich gweithdy y mewnwelediad yr oeddwn ei angen i weithio trwy fy rhifyn presennol. Wrth imi ennill y persbectif newydd hwn, profais ac rwy'n parhau i brofi mwy o lawenydd, lles a heddwch mewnol. Ymhellach, cefais ddealltwriaeth newydd o sut y gall her fawr gynnig llawer o roddion ysbrydol a rhyddid newydd mewn bywyd byw. Diolch o waelod fy nghalon am y gwaith trawsnewid rydych chi'n ei wneud i ddod ag iachâd i'n planed. "- Christine J, PhD, CPC