Trefnu Gweithdy

Fy nghenhadaeth yw dod â gwybodaeth iachau am gynllunio cyn geni i gynifer o bobl â phosib. Am y rheswm hwnnw, hoffwn gynnig fy ngweithdy Dechrau Eich Pwrpas Bywyd, Darganfod Eich Bywyd yn eich dinas neu'ch gwlad. Os ydych chi'n adnabod rhywun yn eich dinas neu'ch gwlad sy'n cynhyrchu gweithdai ysbrydolrwydd, anfonwch eu henwau, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost ataf yn Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.. Neu, os ydych chi efallai eisiau cynhyrchu'r gweithdy, ysgrifennwch ataf ar yr un cyfeiriad e-bost hwnnw.


Llun o fy ngweithdy yn Lima, Peru.

Lluniau o sgwrs yn yr Almaen

Un o'r adresiynau grŵp yn ystod
fy ngweithdy yn Santiago, Chile