Gwnewch gyfraniad i'r Rhaglen Rhoddion Llyfrau Llyfrgell - lluosrifau o $ 20

roi

Gwnewch gyfraniad i'r Rhaglen Rhoddion Llyfrau Llyfrgell - mae lluosrifau o $ 20 yn cyfrannu
Rhoddion
Pris: 20 doler yr UDAmewn stoc
Rwy'n clywed gan lawer o bobl sy'n dweud, "Rydw i wedi clywed am eich gwaith a hoffwn ddarllen eich llyfrau, ond ni allaf fforddio eu prynu." Mae llawer mwy o bobl mewn amgylchiadau o'r fath na'r rhan fwyaf ohonom yn sylweddoli. Er mwyn mynd i'r afael â'r angen hwn, rwyf wedi creu Rhaglen Rhoddion Llyfrau Llyfrgell i osod y llyfrau mewn llyfrgelloedd cyhoeddus, fel bod gwybodaeth iachau am gynllunio cyn geni ar gael i lawer o bobl am ddim.

Mae'n costio tua $ 20 (ar gyfer argraffu, llongau a thrin warws) i roi un set o'm ddau lyfr i lyfrgell. Ystyriwch nifer y llyfrgelloedd yr hoffech gael llyfrau a anfonwyd atynt. Bydd 100% o'ch rhodd yn mynd â'r Rhaglen Rhoddion Llyfrau Llyfrgell.

Diolch. Bydd eich caredigrwydd yn cyffwrdd â llawer o fywydau.