Fy Nghhenhadaeth

Fy nghenhadaeth yw gwneud gwybodaeth grymuso, iachau am gynllunio cyn geni yn gyffredinol - a chynllunio heriau bywyd yn arbennig - ar gael i gynifer o bobl â phosib. Mae angen eich help arnaf i gyflawni fy nhenhadaeth. Os ydych chi'n teimlo'n cael eich arwain, gofynnwch i'ch llyfrgelloedd lleol gario fy llyfr cyntaf, Cynllun Eich Soul, a fy llyfr newydd, Your Soul's Gift. Fel hyn, byddant ar gael i lawer o bobl (gan gynnwys y nifer o bobl nad ydynt yn gallu fforddio prynu llyfrau) am ddim fel adnodd iachau. Fel cyllyll wedi ei ollwng i mewn i bwll dal, bydd y weithred caredigrwydd syml hwn yn ymwthio allan ac yn cyffwrdd â llawer o fywydau.

Rwy'n gwneud copïau o'r ddau lyfr, Cynllun Eich Efengyl a Rhodd Eich Efengyl, ar gael i'w rhoi i garcharorion a llyfrgelloedd carchardai. Os gallwch chi helpu i drefnu rhodd o'r fath, ysgrifennwch ataf drwy'r ffurflen Cyswllt ar y wefan hon.

Diolch, a llawer o fendithion i chi wrth i chi gerdded eich llwybr ysbrydol.