• Rhwng Adresgiad Efengyl BywydauHoffech chi wybod eich cynllun bywyd a'ch pwrpas?

  Darganfyddwch ystyr ysbrydol dyfnach eich perthynas, amgylchiadau, a'r heriau mwyaf, yn ogystal â sut i wella o'r heriau hynny.

  Dysgu mwy

 • Dysgwch ystyr dyfnach eich bywyd.

  "Nid dim ond eich bod chi'n gwneud synnwyr o bethau; mae hefyd yn rhoi gwybod ichi fod hwn yn lwybr dewisol yn y bywyd hwn. "
  -
  Paloma S., Mecsico

  "Fe wnaeth fy sesiwn helpu i ryddhau teimladau o euogrwydd a hunan-fai, ac roedd yn caniatáu imi agor fy nghalon i gariad fy hun."
  - Natalia P., Sbaen

  Dysgu mwy

 • Rhodd Eich Efengyl - Rhoddion LlyfrgellTrefnu am roddion o'm llyfrau i'ch llyfrgell leol

  Bydd y weithred syml o garedigrwydd hwn ar eich rhan yn helpu'r llyfrau i fod ar gael i lawer o bobl am ddim fel adnodd iachau.

  Cliciwch yma i helpu

Pam wnaethoch chi ddewis y bobl sydd yn eich bywyd chi?

Pam wnaethoch chi gynllunio eich heriau anoddaf?

Sut allwch chi wella a phrofi mwy o gariad, llawenydd a heddwch?

Cael atebion a darllen am ffordd grymus i ...

Darganfyddwch Eich Cynllun Oes

Sgwrs gyda Rob Schwartz
Darllenwch y Cyfweliad

Digwyddiadau Siarad

Hollyhock - Vancouver, BC
Deffro i Diben eich Bywyd, Darganfod Eich Cynllun Oes (Medi)

Sbaen
Cwrs Animeiddion Brave (Tach)

Kripalu - Stockbridge, MA
Deffro i Diben eich Bywyd, Darganfod Eich Cynllun Oes (Rhagfyr)

Cofrestrwch am Fy Chylchlythyr

Cofrestrwch a derbyn dyfyniad PDF am ddim o'm llyfr "Your Soul's Gift:

Cofrestrwch Yma

Rob Schwartz, PLSRt, BLSRt
Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

Gwnewch gyfraniad i'r Rhaglen Rhoddion Llyfrau Llyfrgell

Cyfrannwch

Gwyliwch fwy o Rob Schwartz ar youtube.

Fideo o'r Adresiant Rhwng Ei Fywydau a wneuthum gyda Elisa Medhus o'r blog Channeling Erik.

Rhwng Adresgiad Efengyl Bywydau

Siaradwch â Chyngor yr Henoed i ddarganfod eich cynllun a'ch pwrpas bywyd. Fe'i gelwir hefyd yn fywyd rhwng atchweliad bywydau neu LBL.

Dysgu mwy

Cynllun Eich Efengyl

Cynllun Eich Efengyl

Cynllun eich Efengyl: Darganfod Ystyr Go iawn o'r Bywyd yr ydych wedi'i Gynllunio Cyn i chi gael eich Eni yn archwilio cynllun cyn geni salwch corfforol, cael plant anabl, byddardod, dallineb, dibyniaeth ar gyffuriau, alcoholiaeth, marwolaeth rhywun a damweiniau.

Darllenwch Erthygl neu Brynwch Nawr

Rhodd Eich Efengyl

Rhodd Eich Efengyl

Rhodd Eich Efengyl: Y Pŵer Iachu o'r Bywyd a Gynlluniwyd Cyn I'w Eni yn trafod y cynllunio cyn geni ar gyfer deffro ysbrydol, ymadawiad, erthyliad, gofal, perthnasoedd camdriniol, rhywioldeb, incest, mabwysiadu, tlodi, hunanladdiad, treisio, salwch meddwl a mwy.

Darllenwch Erthygl neu Brynwch Nawr