Podmínky použití

PO ČTENÍ TÉTO STRÁNKY, POKUD JDE O ŽÁDNOU DŮVOD, NESOUHLASÍTE NEBO NEMŮŽE BÝT ZNAMENÁNO TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ NEBO NAŠE POLITIKY OCHRANY SOUKROMÍ, PROSÍM NEVYHLEDNĚTE TUTO STRÁNKU. JINÝM PŘÍSTUPEM A POUŽITÍM TÉTO STRÁNKY SOUHLASÍTE S TĚMI PODMÍNKAMI POUŽITÍ A NAŠICH OCHRANA SOUKROMÍ.

Přístup a použití webu Your Souls Plan, www.YourSoulsPlan.com (dále jen "stránka"), provozovaná společností Soulwork LLC („Společnost“ nebo „Soulwork“) a účast na seminářích sponzorovaných webem se řídí níže uvedenými podmínkami používání („podmínkami použití“) a všemi příslušnými zákony, stanovami, vyhláškami a předpisy . Vstupem na web a zapsáním do workshopů prostřednictvím webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami použití. Pokud s těmito podmínkami použití nesouhlasíte, nepoužívejte prosím stránky. Pokaždé, když používáte web, bude platit aktuální verze podmínek použití. Při používání webu byste proto měli zkontrolovat datum Podmínek používání (které se nachází v horní části tohoto dokumentu) a zkontrolovat všechny změny od poslední verze.

 1. copyright. Data a materiály na Stránce a ty, které jsou v jejích dílnách, mimo jiné včetně textu, grafiky, interaktivních prvků, log, fotografií, hudby, videa, softwaru a všech ostatních zvukových, vizuálních nebo stahovatelných materiálů, jakož i výběru, organizace, koordinace, kompilace (společně „Obsah“) jsou duševním vlastnictvím Soulwork, jeho poskytovatelů licencí a jeho dodavatelů. Obsah je chráněn autorskými právy a dalšími intelektuálními zákony a veškerá vlastnická práva zůstávají ve vlastnictví Soulwork, jeho poskytovatelů licencí nebo jeho dodavatelů. Soulwork si vyhrazuje všechna práva, která nejsou výslovně udělena na Stránkách a na obsahu. Váš přístup na tyto stránky a jejich používání ani tyto podmínky vám neudělují žádné právo, titul nebo zájem či licenci na takový obsah ani je nesmíte používat ani povolit použití takového obsahu třetí stranou bez výslovného písemného souhlasu společnosti vlastníci autorských práv.
 2. Ochranné známky. Soulwork a další ochranné známky obsažené na Stránkách jsou vlastnictvím Soulwork nebo jeho poskytovatelů licencí.
 3. Ochrana osobních údajů. Soulwork se zavazuje chránit soukromí uživatelů tohoto webu. Informace o tom, jak jsou informace shromažďovány, používány nebo zveřejňovány společností Soulwork v souvislosti s používáním tohoto webu, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.
 4. Odběratelů. Přístup k některým částem webu vyžaduje, abyste se stali předplatitelem a souhlasili s podmínkami licenční smlouvy s koncovým uživatelem.
 5. Podání. Jakákoli komunikace nebo materiál, který přenášíte na web elektronickou poštou nebo jiným způsobem, a vaše účast na seminářích na webu prostřednictvím tele-videa nebo jinak, s vyloučením osobních údajů o sobě, včetně, ale nejen, dotazů, komentářů, návrhů a podobně bude Soulwork považován za nedůvěrný a nechráněný. Sdílením takové komunikace automaticky udělíte Soulworku bezplatnou, trvalou, neodvolatelnou nevýhradní licenci k použití k reprodukci, úpravám, publikování, úpravám, překladům, distribuci, provádění a zobrazování takových materiálů samostatně nebo jako součást jiných děl v jakékoli formě, médiích nebo technologiích, ať už známých nebo později vyvinutých, a sublicencovat tato práva komukoli. Všechno, co přenášíte nebo sdílíte, může být Soulwork použito pro jakýkoli účel, mimo jiné včetně reprodukce, zveřejňování, přenosu, publikování, vysílání a zveřejňování nebo vývoje, výroby a marketingu produktů nebo služeb využívajících tyto informace.
 6. Prohlášení. STRÁNKA JE POSKYTOVÁNA „JAKO JE“ A „JAKO DOSTUPNÉ“. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNOU ZÁRUKU, VYJÁDŘENOU NEBO IMPLIKOVANOU, S OHLEDEM NA STRÁNKU NEBO ŽE VAŠE PŘÍSTUP K STRÁNCE NEBO VAŠE ÚČAST NA WORKSHOPECH PŘEDSTAVENÝCH NEBO NEPŘEHLÉDNĚJÍCÍ STRANU. DŘEVAŘI, JEJÍ ÚŘEDNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, ZAMĚSTNANCI, AGENTURY, LICENCI, A DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNOU REPREZENTACI NEBO ZÁRUKU ŽÁDNÉHO DRUHU, KTERÉ SE VZTAHUJÍ K JAKÉKOLI ZPŮSOBU NA STRÁNKU A WORKSIMOVÝ VÝPLAT ZÁKON, JAKÉKOLI A VŠECHNY TAKÉ ZASTOUPENÍ A ZÁRUKY. BEZ OMEZENÍ VŠEOBECNOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ, DŘEVO, JEJICH Důstojníci, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, ZAMĚSTNANCI, AGENTUŘI, LICENCI A DODAVATELÉ ODMÍTÁ OD MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÝCH ZÁKONEM JAKÉKOLI ZÁSADY, ) ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL; (II) ZÁRUKY ZA PORUŠENÍ ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANY DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ NEBO VLASTNICKÁ PRÁVA; (III) ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE ZPŮSOBŮ, PŘERUŠENÍ, CHYB NEBO OMEZENÍ NA STRÁNKÁCH NEBO JAKÉKOLI ČÁSTI; (IV) ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE PŘENOSU NEBO DORUČENÍ STRÁNKY; (V) ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI NEBO NÁPRAVY ÚDAJŮ NA STRÁNKÁCH; A (VI) OSTATNÍ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE VÝKONNOSTI, NEPOVINNOSTI NEBO OSTATNÍCH AKTŮ NEBO OMISÍ DOHLEDU, JEJICH DŮSTOJNÍKŮ, ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ, ZAMĚSTNANCŮ, AGENTUR, LICENCŮ NEBO DODAVATELŮ.
 7. Omezení odpovědnosti. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOSKYTUJE JEJÍ Důstojníci, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, ZAMĚSTNANCI, AGENTURY, LICENCI, DODAVATELÉ NEBO ŽÁDNÉ STRANY, KTERÉ SE ZAHRNUJÍ DO VYTVÁŘENÍ, VYROBENÍ NEBO POSKYTOVÁNÍ TÉTO STRÁNKY, AŽ JAKÉKOLI ZPŮSOBY ZNEČIŠENÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO PUNITIVNÍ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z: (I) TÉTO STRÁNKY, VAŠEHO PŘÍSTUPU, POUŽITÍ NEBO NEBEZPEČNOSTI POUŽÍVÁNÍ TÉTO STRÁNKY A SOUVISEJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ; (II) JAKÉKOLI PORUŠENÍ NEBO VÝKONNOST, CHYBA, OMISE, PŘERUŠENÍ, VADA, ZPOŽDĚNÍ V PROVOZU NEBO PŘENOSU, POČÍTAČOVÝ VIRUS NEBO PORUŠENÍ SYSTÉMU (VČETNĚ ZTRÁT ZISKU, ZTRÁTY PODNIKÁNÍ NEBO ÚDAJŮ, VÝSLEDKY Z VÝSLEDKU) INFORMACE NEBO INKONVENCÍ, ZLOŽENÍ NEBO ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO NEBO WORKSHOPU TELE-VIDEO); (III) OSOBNÍ ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ VLASTNICTVÍ, JAKÉKOLI PŘÍRODY, KTERÉ VYSKYTUJÍ Z VÁŠHO PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ MÍSTA NEBO ÚČASTI [ANGLIČTINY V JAKÉMKOLI SOUVISEJÍCÍM PRACOVNÍKU A / POUŽITÍ NAŠICH BEZPEČNÝCH SLUŽEB / NEBO BEZPEČNÝCH SERVERŮ / A VŠECHNY OSOBNÍ IDENTIFIKOVATELNÉ INFORMACE ULOŽENÉ V TÉTO, (V) JAKÉKOLI BUGY, VIRY, TROJANSKÉ KONĚ, NEBO OBLÍBENÉ, KTERÉ MŮŽE BÝT PŘENOSOVÁNO NEBO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY NEBO TELE-VIDEO JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY.

  SOULWORK VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU, ODSTRANĚNÍ NEBO UKONČENÍ JAKÉKOLI PORTU STRÁNKY NEBO OBSAHU NA STRÁNKÁCH NEBO POZASTAVENÍ NEBO UKONČENÍ VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ V JAKÉKOLI ZPŮSOBĚ, ZA ŽÁDNÝCH DŮVODŮ, BEZ PŘEDCHOZÍHO OZNAMOVÁNÍ JAKÝKOLI ZPŮSOB PRO MOŽNÉ DŮSLEDKY TAKÝCH ZMĚN.

  POSKYTNUTÍ OMEZENÍ SE VZTAHUJÍ K TOMU, ŽE ÚDAJE O ÚDAJI ZALOŽENÁ ZODPOVĚDNOST ZA ZMLUVU, ÚMLUVO, NEGLIGENČNÍ STRIKTU ODPOVĚDNOST NEBO JAKÉKOLI JINÉ ZÁSADY, JINÉ V SOULWORKU, JEJÍ ÚŘEDNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, ZAMĚSTNANCI, DODÁVATELÉ, DODÁVATELÉ, ZÍSKEJÍCÍ LICENCI MOŽNOST TAKÝCH ŠKOD.

  Protože NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, SOULWORKŮ, JEJICH DŮSTNÍKŮ, ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ, ZAMĚSTNANCŮ A DODAVATELŮ DODRŽITELSKÉHO OBDOBÍ ZÁKONEM.

  KONKRÉTNĚ VĚDOMÍTE, ŽE SOULWORK NEBUDE ZODPOVĚDNÝ ZA PODÁNÍ UŽIVATELŮ NEBO DEFAMATORNÍ, ZAJIŠTĚNÉ NEBO NELEGÁLNÍ PROVÁDĚNÍ ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANY A ŽE NEBEZPEČÍ ÚRAZU NEBO POŠKOZENÍ ZPŮSOBUJÍCÍCH VÝSLEDKŮ.
 8. On-line obchody a propagace. Dodatečné smluvní podmínky se mohou vztahovat na nákupy zboží nebo služeb a na konkrétní části nebo vlastnosti Stránek, včetně, ale bez omezení na soutěže, loterie, pozvánky nebo jiné podobné funkce (každá dále jen „Aplikace“), z nichž všechny další podmínky a podmínky jsou součástí tohoto Podmínky použití v tomto odkazu. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto podmínky aplikace. Pokud dojde k rozporu mezi těmito Podmínkami použití a podmínkami Aplikace, budou podmínky Aplikace ovládat, pokud jde o Aplikace.
 9. Komunikace s tímto webem. Je zakázáno zveřejňovat nebo přenášet jakýkoli nezákonný, výhružný, urážlivý, pomlouvačný, obscénní, skandální, pobuřující, pornografický nebo profánní materiál nebo jakýkoli materiál, který by mohl představovat nebo podporovat jednání, které by bylo považováno za trestný čin, vést k občanskoprávní odpovědnosti, nebo jinak porušovat zákon. Soulwork bude plně spolupracovat, včetně, ale bez omezení na, udržování a zveřejňování jakýchkoli přenosů nebo komunikací, které jste měli se Stránkou, odhalení vaší identity nebo pomoc při identifikaci vás, s jakýmkoli platným zákonem nebo nařízením, donucovacími orgány, soudním příkazem nebo vládním autorita.

  Jakákoli komunikace nebo materiál, který přenášíte na web e-mailem nebo sdílíte v dílně, včetně jakýchkoli dat, dotazů, komentářů, návrhů apod., Bude považován za nedůvěrný a nechráněný. Soulwork nemůže zabránit „shromažďování“ informací z tohoto webu a může vás kontaktovat společnost Soulwork nebo nesouvisející třetí strany, e-mailem nebo jinak v rámci tohoto webu nebo mimo něj. Všechno, co předáte, může být upraveno společností Soulwork nebo jejím jménem, ​​může nebo nemusí být zveřejněno na tomto webu na základě vlastního uvážení Soulwork a může být použito společností Soulwork nebo jejími přidruženými subjekty pro jakýkoli účel, mimo jiné včetně reprodukce, zveřejňování, přenos, zveřejňování, vysílání a zveřejňování. Soulwork je dále oprávněn používat jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky obsažené v jakékoli komunikaci, kterou posíláte na web nebo sdílíte v dílně, a to za jakýmkoli účelem, včetně, ale nejen, vývoje a marketingu produktů využívajících tyto informace. . Pokud na tuto stránku nebo v průběhu semináře přenášíte jakékoli nápady, koncepty, materiály nebo jiná sdělení, souhlasíte s tím, že s nimi nebude nakládáno jako s důvěrnými a že je bude Soulwork bez jakéhokoli použití použit, a to bez omezení, včetně reprodukce bez omezení , přenos, publikace, marketing, vývoj produktů atd.

  Přestože Soulwork může na webu a / nebo na seminářích umožnit a sledovat nebo kontrolovat diskusi, rozhovory, příspěvky, přenosy, nástěnky apod., Soulwork není povinen tak činit a nenese žádnou odpovědnost nebo odpovědnost vyplývající z obsah jakékoli takové komunikace ani za jakoukoli chybu, pomluvu, urážku na cti, pomluvu, opomenutí, klam, obscénnost, pornografii, vulgárnost, nebezpečí nebo nepřesnost obsažené v jakékoli informaci v rámci takové komunikace. Soulwork dále nepřebírá žádnou zodpovědnost ani odpovědnost za jakékoli jednání nebo komunikaci vy nebo jakékoli nepříbuzné třetí strany v rámci nebo mimo tento web.
 10. Odškodnění. Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a držet neškodnou Soulwork, jeho důstojníky, ředitele, zaměstnance, přidružené společnosti, agenty, poskytovatele licencí, dodavatele, nástupce, postoupení a jejich minulé a současné důstojníky, ředitele a zaměstnance, zástupce a zástupce proti jakémukoli obleku, nárok, odpovědnost nebo řízení v souvislosti s: (i) jakýmkoli nárokem způsobeným nebo vzniklým v důsledku vašeho porušení těchto Podmínek používání nebo (ii) vašeho použití a přístupu na Stránku nebo vaší účasti na jakémkoli souvisejícím workshopu.
 11. Přiřazení. Tyto Podmínky použití a jakákoli práva a licence udělené na základě této smlouvy nemohou být převedeny nebo přiděleny vámi, ale mohou být přiděleny Soulwork bez omezení.
 12. celá dohoda. Tyto Podmínky použití představují úplnou dohodu mezi stranami, které zakládají přístup na stránky a jejich používání a / nebo se účastní semináře, lze jednostrannou změnou Soulwork změnit pouze zveřejněním pozměněné verze Podmínek používání na www.yoursoulsplan.com. Pokud je kterékoli ustanovení této dohody v rozporu s rozhodným právem nebo pokud je jakékoli ustanovení považováno soudem příslušné jurisdikce za neplatné, neplatné nebo jinak neúčinné, i) toto ustanovení se považuje za ustanovení, které odráží co nejmenší možnou míru původní úmysly stran v souladu s platnými právními předpisy a ii) zbývající podmínky, ustanovení, smlouvy a omezení této dohody zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
 13. zřeknutí se práv. Zřeknutí se jakéhokoli porušení jakéhokoli ustanovení této dohody nepředstavuje zřeknutí se jakéhokoli předchozího, souběžného nebo následného porušení stejného nebo jakéhokoli jiného ustanovení této smlouvy a žádné zřeknutí se účinku nebude účinné, pokud nebude učiněno písemně a podepsáno zplnomocněným zástupcem vzdávající se party.
 14. Volba práva a fóra. Tyto Podmínky používání se řídí a vykládají v souladu se zákony státu Ohio, s vyloučením kolizních norem. Veškeré spory, které vzniknou v souvislosti s těmito Podmínkami použití nebo s vaším přístupem nebo používáním těchto stránek, budou podléhat výhradní jurisdikci soudu se sídlem v Clinton County, OH, a vy se tímto podrobujete osobní jurisdikci takových soudů.