За повече информация относно семинара, моля пишете rob.schwartz @tvojeoulsplan.com

Политика за възстановяване и анулиране: Всички окончателни продажби; без възстановяване. Ако откажете поне пет пълни дни преди началото на семинара, можете да участвате в друг онлайн семинар. За анулации, направени по-малко от пет пълни дни преди началото на семинара, няма да можете да прехвърлите покупката си в друга работилница.