Kanalisering uit die wezens van die lig

Dit is my groot plesier om u voor te stel aan my vrou en sielsgenoot, Liesel. (Ja, soos die jong vrou in The Sound of Music.) Liesel het die afgelope jaar of so begin om te kanaliseer. Ons het verwys na die nie-fisiese wesens / eenheidsbewussyn wat sy as die Wees van die lig of kortweg BOL kanaliseer. Hulle het ons duidelik gemaak dat die mensdom op 'n buigpunt is: ons kan voortgaan op die pad van oordeel, skeiding en vrees, of ons kan baie vinniger en met veel minder lyding ontwikkel deur nie-oordeel, eenheidsbewussyn en liefde te kies. Die BOL wil met ons praat - soveel van ons as wat hulle kan bereik - om ons te help om die pad van liefde te kies.

Hier is die eerste boodskap wat hulle wil deel:

Hallo, geliefdes waarvan ons is, 

Ons wil praat van die nuanse tussen ons en 'Liesel'. Hierdie skeiding wat ons deur taal impliseer, is nie regtig daar nie; Ons vind dit egter 'n handige taalkonvensie. As ons byvoorbeeld na 'Liesel' verwys, bedoel ons haar meer persoonlikheidsgebaseerde self. Ons wil ook nie impliseer dat sy nie nou by ons is soos wat ons praat nie. Sy is eintlik nog steeds 'n deel van Dit wat praat, maar tog kan 'n mens sê dat sy nou meer op die agtergrond is. Omgekeerd is ons 'n deel van haar wat dikwels op die agtergrond staan ​​tydens haar meer daaglikse bestaan. Ons het gekies om die voornaamwoorde 'Ons' en 'Ons' te gebruik wanneer hierdie dieper energie praat, en Liesel en Rob het ons die 'Wees van die lig' kom noem. Dit is egter weer net 'n konvensie. Hierdie naam en hierdie voornaamwoorde hou vir ons geen aangebore belang nie. Dit is net belangrik vir ons as dit nuttig is om die inligting wat ons moet deel, na vore te laat kom en te laat assimileer.</s></s> </s> </s> </s> </s>

Dus, ons kom nou meer na vore en Liesel 'wag in die vleuels'. Gedurende sommige of selfs baie van haar daaglikse lewe staan ​​Liesel tans op die voorgrond en wag ons in die vleuels. Natuurlik sou alle mense die funksioneelste wees as hul hoër self, teenwoordigheid of bewussyn (of wat u ook al wil noem) aan die stuur van die voertuig (die liggaam) sou staan ​​in elke 'nou' oomblik. Dit is in wese volle verligting. Dit is die reis waarop elkeen van u is deur vleesgeword te wees. 

Maar moenie fokus op die bestemming van die reis nie, want as die bestemming bereik word, is die reis nie meer nodig of in proses nie, en die reis self kan die mooiste wees en dra inderdaad by tot die kompleksiteit en diepte van die bestemming . 'N Fokus op die bestemming en nie die reis nie, sal ironies genoeg verseker dat die bestemming altyd buite bereik bly. Vanuit ons perspektief, wat sywaarts van tyd is, vind die reis sowel as die bestemming (die staat van verligting) gelyktydig plaas. Dit is teenstrydig met die menslike verstand, maar ons sien u tegelyk in die proses van die reis en ook in die volledig gevormde verligte weergawe [van jouself].

Ons wens dat u - deur u, ons bedoel alle mense - kontak moet hê en gemeenskap kan hê met, en as erkenning, vir die diep waarheid wat u is. Dit kan Kohesie genoem word. Ander woorde hiervoor is liefde, teenwoordigheid, God of eenheidsbewustheid. Tog kan geen van hierdie woorde hierdie Waarheid saamvat nie; hulle kan net daarop wys. Hierdie diepe waarheid van samehorigheid lê ten grondslag van alle vorme. Hierdie waarheid is die energieke substraat van alle vorme, die energieke substraat waarop u fisiese vaartuig, u geïnkarneerde weergawe van uself, verwoord word.

Ons gee u 'n verdere benadering in die vorm van 'n analogie. Dink aan die aarde en wat u deur die wetenskap leer ken het as die samestelling van die aarde. Die aarde is op sy binneste, kernvlak gesmelte, vloeibare magma. Hierdie vloeistof of magma is baie ryk aan energie en het geen aangebore vorm nie. Dit neem die vorm aan van watter vaartuig of struktuur dit ook al vloei. 

Dus, in die kern van die aarde is hierdie vloeibare, gesmelte 'potensiaal', so te sê. Dit is soortgelyk aan The One, Presence, The Universe, of God. (Al hierdie en baie ander name is gegee aan die vorm wat onderliggend is, maar kan uiteindelik nie regtig genoem word nie.) Terwyl die vloeibare magma smag om homself uit te druk en binne die strukture van die aarde opwaarts beweeg na die uitwendige oppervlak, is daar is houers of plekke waar dit poel en bly as 'n soort reservoir. Dit kan 'n magmakamer genoem word. Daar word algemeen beskou dat hierdie reservoirs onder die aardoppervlak is, en nie fisies sigbaar op die oppervlak nie. 

Vir die doel van ons analogie kan hierdie magma-kamers as individuele siele beskou word. Daar is dus baie potensiaal vir verkeerde interpretasie van wat 'n siel is en hoe dit verband hou met die een of eenheidsbewustheid. Ons beste benadering is om te sê dat 'n siel 'n uitgekapte kamer is waar magma (eenheidsbewussyn) saamgevoeg en gevloei het, een wat gewoonlik onder die oppervlak van vormuitdrukking is. 

Terwyl die magma van die kern af opkom, vanaf die baie gesentraliseerde plek van Eenheid, kom dit in hierdie houers, hierdie vate en strukture wat as magkamers beskou kan word, en vir ons doeleindes ook siele.

 Wanneer die magma, die gesmelte vloeibare aardse wese, verder beweeg na die oppervlak van die planeet, word dit verwoord in strukture wat na verwys word as geologiese verskynsels soos openinge, vulkane, kalderas en ander dinge. Liesel se bewussyn is nie eens bekend nie. met. Hierdie strukture wat op die oppervlak is, kan in ons analogie as 'leeftyd' of 'inkarnasies' beskou word.

 Hierdie "inkarnasies" word die meeste direk gevoer van die siel, die magma, wat in die reservoir van die siel saamgevloei het. Maar as hulle teruggevoer word na hul ware bron, kom hulle uit die magma van The One. Net soos die magma altyd vanaf die middelpunt van die aarde tot of naby die oppervlak deur vulkane, openinge en wat ook al die geologiese verskynsels is wat die aarde toelaat om homself uit te druk, word daardie fisiese strukture ook altyd weer onder en binne gedraai. na die gesmelte sentrum vir herassimilering in The One. Dit is die geboortedoodsiklus wat op die vlak van vorm in u derde-dimensionele wêreld gesien word.

 Ons is inderdaad opgewonde om hierdie nuwe reis saam met u aan te pak. Ons verlang daarna om voort te gaan om met u te deel en te kommunikeer, terwyl die wonder van die lewe steeds van die toegevoude af ontvou.


Weet altyd Ons liefde is waarlik by jou, want ons liefde is jou waarlik.

-------------------------------------------------- --------------------------------------------------

A Channeled Message from the Beings of Light Regarding the US Capitol Events

10JAN

As channeled from the Beings of Light Through Liesel.

“If you find yourself struggling with thoughts and judgments of condemnation of your fellow human, Donald Trump, and also those fellow humans who acted out their belief in him at the Capitol building (just to be clear We are nie referring to condemnation of actions taken by him or them, We are referring to condemnation of the essence of him and them as human beings), We have this to share:

Do not allow the ego to use these events as an opportunity to mount an interne insurrection against the Unity Consciousness arising within you by convincing you that those who act lovelessly are unlovable.  Not only are all beings lovable, more accurately, all beings ARE love. We would like to encourage you to remember that even the being that you call Donald Trump, contains within him the Spark of Light, and contains within him, at the deepest level, this same energy that We are that is now speaking through Liesel, and that is also within you and is also in all beings.  There is a tremendous amount of perception coming toward this individual called Donald Trump, and his ardent followers, that actually blocks him and them from the possibility of accessing this energy.  This ‘blocking’ can actually come from well-intentioned individuals, such as yourself because you perceive him and them not truly as fellow humans with souls, but rather, only as the conglomeration of the behaviors and thought-forms that Trump has given rise to and given voice to in your third-dimensional world.  By perceiving him and them solely as this collection of behaviors and thought forms, and not holding the possibility for the Spark of Light within him and them to arise, you actually help to create that which you desperately hope to avoid.  In this way, the magnified ego that is so vividly apparent within Donald Trump brings out the ego not only within many of his followers, but also within many of you. This is, ultimately (and this may not be fathomable to the human mind), a wonderful thing.  There is much that is being ‘drawn out’ in your world.  Just as a boil may come to the surface of the skin, or poison may be drawn out of a wound, the human collective mind is awash with many poisons which Spirit is currently attempting to draw out.  However, many of you forget this bigger picture and instead only focus on the poisons themselves.  Indeed, the very fact that these poisons are so prevalent in your world is positive evidence of the collective body of humanity purging these poisons from within itself.

If you perceive poisons within the world, realize that they cannot be remedied with adversarial energy.  The only antidote is love.  Adversarial energy always creates more of the very thing it opposes.  So, be very mindful of how you, yourself, maybe introducing poison into the world. 

If you perceive darkness in the world, do not fight the darkness, as the fight itself will inherently contain elements of the darkness.  Instead shine light intensely, bravely, and with relentless love. Create so much illumination around the pockets of darkness, that it is clear for all to see what those pockets are, and they will dissolve in the power of this glaring brilliance.  Also, allow for grace and forgiveness for yourself if you are temporarily overcome by the ego during this collective process of purging, and remember that to judge yourself is the same as to judge others, as there is really only the One.

And finally, a dear part of Us who you call Jesus has this to share:
‘I did not teach the people by rooting out the darkness within them.  I taught the people by seeing even the faintest spark of light within them and nurturing and fanning that spark, until they, themselves, could begin to perceive it and continue to stoke the fire from within.’ “