Tôi đã có vinh dự nói về kế hoạch dự bị trước khi sinh đến Hội Khai sáng của Hội đồng Nghĩa vụ Liên Hiệp Quốc (UNSRC). Thật tuyệt vời khi thấy một tổ chức như LHQ quan tâm đến tâm linh. Đó là một dấu hiệu khác của sự thức tỉnh tâm linh trên toàn thế giới đang diễn ra.

Xem một clip kéo dài sáu phút trong một trong những cuộc nói chuyện của tôi.

Tôi đề nghị các cuộc thảo luận vào một buổi tối (hai giờ), hồi quy nhóm nửa ngày (bốn giờ), và các hội thảo kéo dài hai và ba ngày. Để hỏi về lập lịch sự kiện, vui lòng liên hệ với tôi tại Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó..

Để được tự động thông báo về các sự kiện, vui lòng Hãy đăng ký để nhận thư mới từ tôi.

My Đánh thức cuộc sống của bạn Mục đích, Khám phá kế hoạch cuộc sống của bạn hội thảo sẽ được cung cấp như mô tả dưới đây. Để biết thêm thông tin về bất kỳ hội thảo, vui lòng viết Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Sự kiện

2018

Tháng một

Tháng một 5-7 - Santa Cruz, CA. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://www.1440.org/program/awakening-true-purpose/.

Jan. 18 - Coffs Harbour, NSW, Australia - Phát biểu khai mạc và hội thảo tại Cuộc Họp Thám hiểm Sau Cái chết. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cậphttp://www.afterlifeexplorers.com.au

Tháng Hai

Tháng 2 10-11 - Auckland, New Zealand

Tháng 2 17-18 - Wellington, New Zealand

Tháng 2 24-25 - Christchurch, New Zealand

Tháng Tư

Tháng 4 14-15 - Santiago, Chile

Tháng 4 21-22 - Lima, Peru

Tháng Chín

Sept. 7 - Vancouver, Canada - Thảo luận công khai. Để biết chi tiết vui lòng truy cập www.hollyhock.ca

Tháng 9 8-9 - Vancouver, Canada - Hội thảo. Để biết chi tiết vui lòng truy cập www.hollyhock.ca

Tháng mười một

Tháng 11 3-4 - Barcelona, ​​Tây Ban Nha

Tháng 11 10-11 - Bilbao, Tây Ban Nha

Tháng 11 17-18 - Madrid, Tây Ban Nha

30 Tháng Mười Một - 2 Tháng Mười Hai - Stockbridge, Massachusetts - Để biết chi tiết, vui lòng truy cập www.kripalu.org